Thứ sáu,  01/03/2024

VNCERT cảnh báo tin nhắn rác miễn phí

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) sẽ triển khai xây dựng một hệ thống thông báo và xử lý tin nhắn rác, nhằm hướng đến một môi trường quảng cáo di động lành mạnh tại Việt Nam. Nguồn: PhoneShadowsVới tên gọi SPAMALERT, hệ thống này sẽ cung cấp Dịch vụ chống thư rác, cho phép người sử dụng di động thông báo tin nhắn rác một cách thuận tiện, miễn phí và kịp thời bằng tin nhắn SMS tới VNCERT. Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp các thông báo gửi về hệ thống, VNCERT sẽ điều phối , ngăn chặn tin nhắn rác đang được phát tán trên các mạng viễn thông tại Việt Nam. Ông Vũ Quốc Khánh, giám đốc VNCERT cho biết “Hệ thống SPAMALERT sẽ đóng vai trò như một nguồn cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tình hình phát tán tin nhắn rác tại Việt Nam , bằng việc huy động sự hỗ trợ từ phía người dùng cuối (crowd-sourcing)". Ông Khánh hoan nghênh sự hợp tác từ phía các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam và cam kết VNCERT sẽ chịu trách nhiệm...

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) sẽ triển khai xây dựng một hệ thống thông báo và xử lý tin nhắn rác, nhằm hướng đến một môi trường quảng cáo di động lành mạnh tại Việt Nam.

click=”return openImageNews(this,270,480)”>Mô tả ảnh.
Nguồn: PhoneShadows

Với tên gọi SPAMALERT, hệ thống này sẽ cung cấp Dịch vụ chống thư rác, cho phép người sử dụng di động thông báo tin nhắn rác một cách thuận tiện, miễn phí và kịp thời bằng tin nhắn SMS tới VNCERT. Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp các thông báo gửi về hệ thống, VNCERT sẽ điều phối , ngăn chặn tin nhắn rác đang được phát tán trên các mạng viễn thông tại Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Khánh, giám đốc VNCERT cho biết “Hệ thống SPAMALERT sẽ đóng vai trò như một nguồn cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tình hình phát tán tin nhắn rác tại Việt Nam , bằng việc huy động sự hỗ trợ từ phía người dùng cuối (crowd-sourcing)”. Ông Khánh hoan nghênh sự hợp tác từ phía các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam và cam kết VNCERT sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với các bên có liên quan để sớm đưa hệ thống SPAMALERT đi vào hoạt động.
Chia sẻ với VietNamNet, ông Khánh cho biết các bên sẽ cố gắng để đưa hệ thống vào hoạt động trong vòng 2 tháng nữa, lúc đó, VNCERT sẽ công bố một đầu số nhận tin nhắn rác duy nhất để người dùng phản hồi về đó. Đây là hệ thống tự động nhận tin nhắn nhanh, xử lý nhanh, thống kê phản hồi của người dùng về tin nhắn rác, trên cơ sở đó sớm phát đi những cảnh báo đồng thời nhanh chóng quyết định phương án xử lý đối tượng vi phạm.

Theo Vietnamnet