Thứ năm,  08/12/2022

Toàn tỉnh có 193 trạm phát thanh, truyền thanh

LSO-Trang bị phương tiện kỹ thuật, đưa thông tin về cơ sở là việc làm mang tính chiến lược trong công tác thông tin, truyền thông. Theo hướng đó, với nỗ lực trong nhiều năm, đến hết quý 1/2010, toàn tỉnh đã có 193 trạm phát thanh, truyền thanh và 74 trạm tiếp sóng phát lại truyền hình; trong đó có 182 xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh, đạt tỷ lệ 80%.Tính đến nay, nhờ có Trạm phát Mẫu Sơn hoạt động đều đặn, nên diện phủ sóng phát thanh đã đạt 100% phạm vi lãnh thổ, diện phủ sóng truyền hình đạt 90%, tỷ lệ hộ dân được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Lạng Sơn chiếm trên 98% và có trên 80% số hộ dân được xem truyền hình.Bằng chính sách hỗ trợ cấp phát máy thu thanh cho đồng bào dân tộc thiểu số và cấp ti vi cho các xã vùng khó khăn, phát thanh, truyền hình là một kênh thông tin chủ yếu để đưa các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, những chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của...

LSO-Trang bị phương tiện kỹ thuật, đưa thông tin về cơ sở là việc làm mang tính chiến lược trong công tác thông tin, truyền thông. Theo hướng đó, với nỗ lực trong nhiều năm, đến hết quý 1/2010, toàn tỉnh đã có 193 trạm phát thanh, truyền thanh và 74 trạm tiếp sóng phát lại truyền hình; trong đó có 182 xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh, đạt tỷ lệ 80%.
Tính đến nay, nhờ có Trạm phát Mẫu Sơn hoạt động đều đặn, nên diện phủ sóng phát thanh đã đạt 100% phạm vi lãnh thổ, diện phủ sóng truyền hình đạt 90%, tỷ lệ hộ dân được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Lạng Sơn chiếm trên 98% và có trên 80% số hộ dân được xem truyền hình.
Bằng chính sách hỗ trợ cấp phát máy thu thanh cho đồng bào dân tộc thiểu số và cấp ti vi cho các xã vùng khó khăn, phát thanh, truyền hình là một kênh thông tin chủ yếu để đưa các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, những chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã đến với người dân. Tuy nhiên, do được cấp phát theo chương trình mục tiêu và sử dụng lâu ngày, nên một số trạm phát thanh của cấp xã đã xuống cấp và hư hỏng không có linh kiện máy móc thay thế. Rất cần có sự rà soát hiện trạng hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã để có sự đầu tư sửa chữa thay thế đồng bộ, bảo đảm cho các hoạt động thông tin được thuận lợi.

MH