Thứ bảy,  03/12/2022

Từ 1- 30/6/2010: Tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc

LSO-Ngày 31/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 420/QĐ- TTg về việc thực hiện điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010. Do đợt tổng điều tra này có quy mô lớn, đối tượng điều tra rộng và mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, thông tin truyền thông trong toàn quốc nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Phóng viên Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó ban thường trực Ban chỉ đạo điều tra và thống kê về vấn đề này. PV: Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của đợt tổng điều tra thống kê?Ông Hoàng Văn Đồng: Thông qua cuộc điều tra này, Nhà nước sẽ thu thập được các thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, internet và nghe- nhìn ở cấp trung ương và địa phương, từ đó xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh...

LSO-Ngày 31/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 420/QĐ- TTg về việc thực hiện điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010. Do đợt tổng điều tra này có quy mô lớn, đối tượng điều tra rộng và mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, thông tin truyền thông trong toàn quốc nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Phóng viên Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó ban thường trực Ban chỉ đạo điều tra và thống kê về vấn đề này.
PV: Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của đợt tổng điều tra thống kê?
Ông Hoàng Văn Đồng: Thông qua cuộc điều tra này, Nhà nước sẽ thu thập được các thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, internet và nghe- nhìn ở cấp trung ương và địa phương, từ đó xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin truyền thông, góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng, miền trên cả nước; xây dựng các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin trong thời gian tới.
tled-5.jpg” style=”width: 185px; height: 222px;” alt=””>
Tổng điều tra cũng cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển thông tin truyền thông của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020, đồng thời góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số chính sách cung ứng các dịch vụ công trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông; cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết để các cơ quan ở trung ương và địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp quốc gia và cấp địa phương trong lĩnh vực TT&TT, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực TT&TT ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước, xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển TT&TT.
Kết quả điều tra được sẽ cung cấp thông tin, tư liệu cho việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể về phát triển của ngành TT&TT trong thời gian qua như: chiến lược phát triển bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020; chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; các quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin đến năm 2010 của cả nước và của từng địa phương.
PV: Vậy đối tượng và đơn vị điều tra bao gồm những thành phần nào, thưa ông?
Ông Hoàng Văn Đồng: Đối tượng và đơn vị điều tra lần này rất rộng. Đối tượng điều tra được thực hiện theo 6 mẫu phiếu. Trong đó đáng chú ý là có mẫu số 01, 02 và 06 đã được sửa đổi, bổ sung. Mẫu số 1 bao gồm: tỉnh ủy, HĐND, văn phòng Đoàn ĐBQH, văn phòng UBND, các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, Tỉnh đoàn, MTTQ, Liên đoàn Lao động…; mẫu số 2 bao gồm: Huyện ủy, văn phòng HĐND, UBND huyện, các phòng ban trực thuộc huyện, Liên đoàn Lao động, MTTQ, Huyện đoàn…; mẫu số 6 do đài PTTH cấp trung ương, cấp tỉnh thực hiện và gửi báo cáo về Bộ TT&TT. Ngoài ra các mẫu phiếu số 3, 4, 5 cũng quy định rất rõ: cấp xã gồm có: văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND, trạm y tế, thư viện, điểm bưu điện văn hóa và các trường tiểu học, THCS, THPT đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp viễn thông và internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, internet và tất cả các hộ gia đình. Đơn vị điều tra bao gồm: các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh; các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp viễn thông và internet; các đài PTTH của trung ương, địa phương và các thôn, làng bản…Tổng điều tra thống kê được thực hiện từ ngày 1/6/2010 đến hết ngày 30/6/2010.
PV: Công tác chuẩn bị cho tổng điều tra thống kê tại Lạng Sơn đã được thực hiện đến đâu, thưa ông?
Ông Hoàng Văn Đồng: Do cuộc điều tra lần này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của công nghệ thông tin trong cả nước nên ngày 27/4/2010, UBND tỉnh đã có Quyết định số 583/QĐ- UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, lãnh đạo sở TT&TT làm Phó ban thường trực. Ngoài ra còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và UBND cấp huyện làm thành viên cùng các tổ chuyên viên giúp việc. Đầu tháng 5/2010, BCĐ sau khi đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với bộ, BCĐ cũng đã tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp viễn thông, internet và đài PTTH đã tổ chức họp phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ và các đơn vị có liên quan. Công tác tổ chức tập huấn cho các cán bộ xã được giao cho UBND các huyện chủ trì, sau đó UBND các xã sẽ tiến hành tổ chức tập huấn cho các trưởng thôn thuộc xã. Theo kế hoạch, công việc tập huấn sẽ hoàn thành trước ngày 25/5/2010. Từ ngày 1- 30/6/2010 sẽ thực hiện tổng điều tra theo đúng như Quyết định số 420 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 470 của Bộ thông tin và Truyền thông về phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010.
PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Hoàng Huy