Chủ nhật,  10/12/2023

Tập huấn công tác Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng và Sở hữu trí tuệ

LSO-Ngày 25/5/2010, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với Công ty TNHH TQSCI Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, sở hữu trí tuệ và một số công cụ nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của tỉnh Lạng Sơn. Tham dự lớp tập huấn có các cơ quan chức năng của tỉnh, phòng Công thương 10 huyện, phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.Lãnh đạo Chi cục TC-ĐL-CL giới thiệu một số văn bản liên quan đến lĩnh vực TC-ĐL-CL.Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; trích dẫn một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/2/2008 của Bộ KH&CN ban hành Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng; Nghị định 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

LSO-Ngày 25/5/2010, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với Công ty TNHH TQSCI Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, sở hữu trí tuệ và một số công cụ nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của tỉnh Lạng Sơn.
Tham dự lớp tập huấn có các cơ quan chức năng của tỉnh, phòng Công thương 10 huyện, phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Chi cục TC-ĐL-CL giới thiệu một số văn bản liên quan đến lĩnh vực TC-ĐL-CL.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; trích dẫn một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/2/2008 của Bộ KH&CN ban hành Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng; Nghị định 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quy định của Bộ KH&CN về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; Những vấn đề cơ bản của sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và nhu cầu cải tiến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp…

Minh Thảo