Thứ tư,  01/02/2023

MegaCamera – giải pháp ca-mê-ra giám sát từ xa

Ngày 2-6, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Điện toán & Truyền số liệu (VDC) chính thức ra mắt dịch vụ Ca-mê-ra giám sát từ xa trên nền in-tơ-nét mang tên MegaCamera.MegaCamera ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng Việt Nam về bảo đảm an toàn cho gia đình và an ninh cho tổ chức, doanh nghiệp. Với MegaCamera, khách hàng có thể theo dõi mọi hoạt động cần kiểm soát tại bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào chỉ với một máy tính kết nối mạng, thậm chí qua cả điện thoại di động và tin nhắn. MegaCamera ra đời đã tận dụng được tối đa các cơ sở vật chất sẵn có mà không cần mất chi phí đầu vào cao trong khi vẫn bảo đảm được chất lượng và hiệu quả...

Ngày 2-6, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Điện toán & Truyền số liệu (VDC) chính thức ra mắt dịch vụ Ca-mê-ra giám sát từ xa trên nền in-tơ-nét mang tên MegaCamera.

MegaCamera ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng Việt Nam về bảo đảm an toàn cho gia đình và an ninh cho tổ chức, doanh nghiệp. Với MegaCamera, khách hàng có thể theo dõi mọi hoạt động cần kiểm soát tại bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào chỉ với một máy tính kết nối mạng, thậm chí qua cả điện thoại di động và tin nhắn. MegaCamera ra đời đã tận dụng được tối đa các cơ sở vật chất sẵn có mà không cần mất chi phí đầu vào cao trong khi vẫn bảo đảm được chất lượng và hiệu quả cao.
Theo Nhandan