Thứ ba,  06/06/2023

Nghiên cứu, sản xuất thành công giống cá thát lát

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đã nghiên cứu, sản xuất thành công giống cá thát-lát, mở ra nhiều triển vọng mới cho ngành thủy sản Đác Lác. Với đề tài nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá thát lát thương phẩm cho thấy, nguồn cá bố mẹ được tuyển chọn từ cá ở hồ Ea Súp hạ - huyện Ea Súp - Đác Lác, với kích cỡ cá từ 60 đến 100 g/con.Cá giống được sản xuất theo quy trình sản xuất nhân tạo, với phương pháp cho cá bố mẹ sinh sản bằng vuốt trứng và thụ tinh nhân tạo, ấp trứng bằng khung lưới đặt trong bể bạt có mái che. Kết quả đạt được rất cao, cho tỷ lệ cá sinh sản đạt từ 90 đến 100%.Bên cạnh đó, để cá thát lát trở thành sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, ngành thủy sản cũng cần có quy hoạch vùng trọng điểm với diện tích nuôi trồng hợp lý, đồng thời, phần lớn nông dân vẫn chưa nắm vững đặc tính sinh học, cũng như kỹ thuật nuôi, nên ngành thủy sản cần tổ chức các lớp tập huấn, hướng...

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đã nghiên cứu, sản xuất thành công giống cá thát-lát, mở ra nhiều triển vọng mới cho ngành thủy sản Đác Lác. Với đề tài nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá thát lát thương phẩm cho thấy, nguồn cá bố mẹ được tuyển chọn từ cá ở hồ Ea Súp hạ – huyện Ea Súp – Đác Lác, với kích cỡ cá từ 60 đến 100 g/con.

Cá giống được sản xuất theo quy trình sản xuất nhân tạo, với phương pháp cho cá bố mẹ sinh sản bằng vuốt trứng và thụ tinh nhân tạo, ấp trứng bằng khung lưới đặt trong bể bạt có mái che. Kết quả đạt được rất cao, cho tỷ lệ cá sinh sản đạt từ 90 đến 100%.

Bên cạnh đó, để cá thát lát trở thành sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, ngành thủy sản cũng cần có quy hoạch vùng trọng điểm với diện tích nuôi trồng hợp lý, đồng thời, phần lớn nông dân vẫn chưa nắm vững đặc tính sinh học, cũng như kỹ thuật nuôi, nên ngành thủy sản cần tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp tài liệu liên quan; xác định mô hình nuôi phù hợp, hiệu quả nhất để chuyển giao cho nông dân áp dụng.
Theo Nhandan