Chủ nhật,  26/09/2021

Chương trình khí sinh học của ngành chăn nuôi Việt Nam nhận Giải thưởng Ashden năm 2010

Chiều 12-7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp báo công bố Giải thưởng Ashden - năng lượng bền vững năm 2010 mà ngành chăn nuôi Việt Nam vừa được trao tặng tại Luân Đôn (Anh) ngày 1-7.Chương trình khí sinh học Việt Nam do Cục Chăn nuôi và Tổ chức phát triển Hà Lan - SNV triển khai vào năm 2003 nhằm chuyển đổi chất thải thành nguồn năng lượng bền vững cho người dân nông thôn, có mục tiêu xây dựng 166.000 công trình vào cuối năm 2012. Đến nay, chương trình đã xây dựng 88.000 công trình, cải thiện điều kiện sống cho hơn 440.000 người dân nghèo tại nông thôn Việt...

Chiều 12-7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp báo công bố Giải thưởng Ashden – năng lượng bền vững năm 2010 mà ngành chăn nuôi Việt Nam vừa được trao tặng tại Luân Đôn (Anh) ngày 1-7.

Chương trình khí sinh học Việt Nam do Cục Chăn nuôi và Tổ chức phát triển Hà Lan – SNV triển khai vào năm 2003 nhằm chuyển đổi chất thải thành nguồn năng lượng bền vững cho người dân nông thôn, có mục tiêu xây dựng 166.000 công trình vào cuối năm 2012. Đến nay, chương trình đã xây dựng 88.000 công trình, cải thiện điều kiện sống cho hơn 440.000 người dân nghèo tại nông thôn Việt Nam.
Theo Nhandan