Chủ nhật,  24/10/2021

Nghiên cứu tẩy độc chất diệt cỏ/dioxin ở VN

Một dấu ấn về sự hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả ô nhiễm dioxin quân đội Mỹ để lại ở miền Nam Việt Nam. Theo tin TTXVN, đề tài nghiên cứu tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học (bioremediation) ở căn cứ quân sự của Mỹ trước đây tại Đà Nẵng đã được các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Sinh học (Viện KH-CN VN) tiến hành. Từ tháng 5/2009, nhóm nghiên cứu bắt đầu triển khai Dự án hợp tác thử nghiệm tẩy độc bằng phương pháp sinh học với Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ từ nguồn kinh phí của Quỹ Ford, thử nghiệm ở quy mô 2m3 với 11 công thức khác nhau tại căn cứ quân sự cũ Đà Nẵng. Máy bay rải chất diệt cỏ/dioxin. (Nguồn: Internet)Mục tiêu của dự án là thiết kế và biểu diễn việc sử dụng hiệu quả quá trình hiếu khí, kị khí của vi sinh vật phân hủy dioxin, chất diệt cỏ. Từ đó, tiến đến áp dụng công nghệ phân hủy sinh học...

Một dấu ấn về sự hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả ô nhiễm dioxin quân đội Mỹ để lại ở miền Nam Việt Nam.

Theo tin TTXVN, đề tài nghiên cứu tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học (bioremediation) ở căn cứ quân sự của Mỹ trước đây tại Đà Nẵng đã được các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Sinh học (Viện KH-CN VN) tiến hành.

Từ tháng 5/2009, nhóm nghiên cứu bắt đầu triển khai Dự án hợp tác thử nghiệm tẩy độc bằng phương pháp sinh học với Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ từ nguồn kinh phí của Quỹ Ford, thử nghiệm ở quy mô 2m3 với 11 công thức khác nhau tại căn cứ quân sự cũ Đà Nẵng.

Mô tả ảnh.
Máy bay rải chất diệt cỏ/dioxin. (Nguồn: Internet)

Mục tiêu của dự án là thiết kế và biểu diễn việc sử dụng hiệu quả quá trình hiếu khí, kị khí của vi sinh vật phân hủy dioxin, chất diệt cỏ. Từ đó, tiến đến áp dụng công nghệ phân hủy sinh học ở quy mô hiện trường; thi công xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng.

Đây là hợp tác nghiên cứu đầu tiên giữa các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ về công nghệ xử lý ô nhiễm dioxin tại các điểm nóng ở miền Trung. Về phía Việt Nam, nhóm nghiên cứu xử lý các ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) thuộc Viện Công nghệ Sinh học tham gia. Phía Hoa Kỳ cử hai nhà khoa học phối hợp với đối tác VN thực hiện Dự án và cùng đánh giá hiệu quả xử lý tẩy độc.

Dự án đã đạt được một số kết quả bước đầu. Chẳng hạn, ở quy mô nhỏ thì biện pháp tăng cường sinh học có hiệu quả. Còn với khối lượng đất lớn thì biện pháp kích thích vi sinh vật bản địa mang lại kết quả phân hủy cao, khả thi khi áp dụng thực tế.

Các chất bổ sung để nuôi vi sinh vật và điều kiện để “nuôi” chúng ngay tại hiện trường đã được xác định để thực hiện cho tất cả các điểm nóng ô nhiễm dioxin. Công nghệ này được công nhận là một “công nghệ xanh” vì có nhu cầu năng lượng rất thấp, tạo ít khí và là một giải pháp tốt nhất cho đất bị ô nhiễm nặng chất độc, sau khi xử lý có thể lập tức tái sử dụng mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Ngoài ra, các kết quả thu được từ Dự án sẽ cho phép thiết kế các công thức xử lý sinh học phù hợp nhằm giải quyết vấn đề dioxin, cũng như ô nhiễm các chất hữu cơ bền vững (POPs) khác tại Việt Nam và các nơi khác.

Dự án nói trên ghi một một dấu ấn đầu tiên về sự hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực khắc phục hậu quả ô nhiễm dioxin quân đội Mỹ để lại ở miền Nam Việt Nam.

Theo Vietnamnet