Thứ ba,  19/10/2021

Phí đăng ký tên miền sẽ giảm tới 55%

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho bản dự thảo thông tư “quy định mức, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet" ở Việt Nam. Theo bản dự thảo, lệ phí cấp và duy trì tên miền .vn sẽ giảm từ 20-55% so với hiện nay. Cụ thể, mức phí để cấp mới và quản lý các tên miền cấp 2 và 3 sẽ giảm từ 450.000 VND xuống còn 350.000. Trong khi đó, mức phí duy trì tên miền cấp 2 hàng năm giảm từ 600.000 xuống 480.000.Tuy nhiên, mức phí đối với các tên miền cấp 3 lại có sự khác biệt giữa tên miền thương mại (com.vn, net.vn, biz.vn) và các tên miền dùng chung (gov.vn, edu.vn hay tên miền theo địa giới hành chính như hanoi.vn). Do đó, mức phí duy trì tên miền cấp 3 hàng năm sẽ giảm từ 480.000 xuống 350.000VND/1 năm. Trong khi đó, đối với tên miền dùng chung lệ phí cấp mới còn có 200.000VND, giảm hơn 50% so với hiện nay và mức phí duy trì hàng năm...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho bản dự thảo thông tư “quy định mức, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet” ở Việt Nam. Theo bản dự thảo, lệ phí cấp và duy trì tên miền .vn sẽ giảm từ 20-55% so với hiện nay.Cụ thể, mức phí để cấp mới và quản lý các tên miền cấp 2 và 3 sẽ giảm từ 450.000 VND xuống còn 350.000. Trong khi đó, mức phí duy trì tên miền cấp 2 hàng năm giảm từ 600.000 xuống 480.000.

Tuy nhiên, mức phí đối với các tên miền cấp 3 lại có sự khác biệt giữa tên miền thương mại (com.vn, net.vn, biz.vn) và các tên miền dùng chung (gov.vn, edu.vn hay tên miền theo địa giới hành chính như hanoi.vn). Do đó, mức phí duy trì tên miền cấp 3 hàng năm sẽ giảm từ 480.000 xuống 350.000VND/1 năm. Trong khi đó, đối với tên miền dùng chung lệ phí cấp mới còn có 200.000VND, giảm hơn 50% so với hiện nay và mức phí duy trì hàng năm cũng chỉ còn 200.000 đồng ( hiện tại là 480.000 VND).

Ngoài ra, các tên miền tiếng Việt cũng sẽ được miễn phí lệ phí cấp phép và duy trì hàng năm. Hiện nay, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đăng ký tên miền cấp 2 hoặc cấp 3 sẽ được miễn phí một tên miền tiếng Việt kèm theo. Các tên miền tiếng Việt đăng ký thêm cũng được miễn lệ phí cấp mới nhưng phí duy trì hàng năm là 160.000 đồng với một tên miền. Còn trong dự thảo mới, các tên miền tiếng Việt sẽ được miễn phí cấp phép và duy trì.

Điểm đặc biệt của dự thảo mới là đưa ra biểu phí đăng ký cho tên miền cấp 2 có 1 ký tự và 2 ký tự với một mức chung là 350.000VNĐ nhưng để duy trì tên miền này, doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ, 40 triệu đồng/1 năm đối với tên miền cấp 2 có 1 ký tự và 10 triệu đồng/1năm cho tên miền cấp 2 có 2 ký tự.

Ngoài ra, các mức phí cấp và quản lý địa chỉ Internet trong Dự thảo mới không thay đổi so với mức phí hiện nay.

Theo dự kiến, thông tư mới sẽ được Bộ Tài chính ban hành vào quý 4 năm nay. Như vậy, khi Thông tư mới được ban hành, các mức phí mới sẽ được thay thế cho biểu phí tên miền và địa chỉ Internet hiện hành đã được áp dụng từ năm 2005 đến nay.

Theo Vnmedia