Chủ nhật,  01/08/2021

Chảo chống dính làm tăng lượng cholesterol

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học West Virginia đã phát hiện mối liên hệ giữa nồng độ các hợp chất thường dùng để sản xuất chảo chống dính với lượng cholesterol trong máu của trẻ em.Theo nghiên cứu này thì trẻ em có nồng độ hợp chất perfluorooctanoic acid (PFOA) hoặc perfluorooctanesulfonate (PFOS) - những hợp chất được dùng để sản xuất chảo chống dính – trong máu cao, cũng đồng thời có lượng cholesterol cao hơn so với những trẻ em bình thường khác.Tiến sĩ Stephanie Frisbee, người đứng đầu cuộc nghiên cứu và các cộng sự của ông tại trường đại học West Virginia đã tiến hành kiểm tra lượng cholesterol trong mẫu máu của hơn 12.000 trẻ em ở Thung lũng sông Ohio. Nước uống ở khu vực này được cho là có nồng độ hợp chất PFOA cao hơn nước uống ở các khu vực khác của nước Mỹ.Kết quả cho thấy rằng những trẻ em ở khu vực này có nồng độ hợp chất PFOA và PFOS trong máu cao hơn so với những trẻ em ở vùng khác của nước Mỹ. Qua kết quả của nghiên cứu này, các nhà khoa học...

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học West Virginia đã phát hiện mối liên hệ giữa nồng độ các hợp chất thường dùng để sản xuất chảo chống dính với lượng cholesterol trong máu của trẻ em.

Theo nghiên cứu này thì trẻ em có nồng độ hợp chất perfluorooctanoic acid (PFOA) hoặc perfluorooctanesulfonate (PFOS) – những hợp chất được dùng để sản xuất chảo chống dính – trong máu cao, cũng đồng thời có lượng cholesterol cao hơn so với những trẻ em bình thường khác.

Tiến sĩ Stephanie Frisbee, người đứng đầu cuộc nghiên cứu và các cộng sự của ông tại trường đại học West Virginia đã tiến hành kiểm tra lượng cholesterol trong mẫu máu của hơn 12.000 trẻ em ở Thung lũng sông Ohio. Nước uống ở khu vực này được cho là có nồng độ hợp chất PFOA cao hơn nước uống ở các khu vực khác của nước Mỹ.

Kết quả cho thấy rằng những trẻ em ở khu vực này có nồng độ hợp chất PFOA và PFOS trong máu cao hơn so với những trẻ em ở vùng khác của nước Mỹ.

Qua kết quả của nghiên cứu này, các nhà khoa học cho rằng có một sự liên quan giữa nồng độ hợp chất PFOA và PFOS với lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho biết cần tiến hành thêm những nghiên cứu để tìm ra cơ chế ảnh hưởng của hợp chất này đối với việc tăng lượng cholesterol trong máu.

Những nghiên cứu được tiến hành trên động vật trước đây cho thấy hợp chất PFOA và PFOS có thể ảnh hưởng tới gan. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi của lượng cholesterol trong máu.

Theo Vietnamnet