Thứ sáu,  06/08/2021

Chai lọ bằng giấy tốt hơn bằng chất dẻo

Mỗi ngày người ta vứt bỏ 60 triệu chai lọ bằng chất dẻo các loại vào rác thải và tỷ lệ thu hồi để tái chế hiện rất thấp, chỉ vào khoảng 14%. Phần còn lại được đem đi chôn lấp cùng với các loại rác khác. Ngoài ý nghĩa về môi trường, chai lọ bằng giấy sẽ giảm được năng lượng tiêu thụ, tính trên toàn bộ chu trình sống của sản phẩm. Các chai lọ bằng giấy được chuyên chở trong các công-ten-nơ làm băng bìa sinh thái (ecoboard). Trước khi sử dụng chai bằng giấy được ép phẳng, khiến việc chuyên chở thuận tiện hơn chai chất dẻo. Hiện chai chất giấy đang là khuynh hướng tiêu dùng nên công ty Brandinage hy vọng sản phẩm của họ sẽ nhanh chóng được thị trường chấp nhận và lượng chai chất dẻo bị vứt vào rác thải sẽ ít...

Mỗi ngày người ta vứt bỏ 60 triệu chai lọ bằng chất dẻo các loại vào rác thải và tỷ lệ thu hồi để tái chế hiện rất thấp, chỉ vào khoảng 14%. Phần còn lại được đem đi chôn lấp cùng với các loại rác khác.

Ngoài ý nghĩa về môi trường, chai lọ bằng giấy sẽ giảm được năng lượng tiêu thụ, tính trên toàn bộ chu trình sống của sản phẩm.

Các chai lọ bằng giấy được chuyên chở trong các công-ten-nơ làm băng bìa sinh thái (ecoboard). Trước khi sử dụng chai bằng giấy được ép phẳng, khiến việc chuyên chở thuận tiện hơn chai chất dẻo.

Hiện chai chất giấy đang là khuynh hướng tiêu dùng nên công ty Brandinage hy vọng sản phẩm của họ sẽ nhanh chóng được thị trường chấp nhận và lượng chai chất dẻo bị vứt vào rác thải sẽ ít đi.

Theo Vietnamnet