Thứ năm,  24/06/2021

Thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH và CN) Hoàng Văn Phong giữ chức Chủ tịch Ủy ban.Hai Phó chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và một Thứ trưởng Bộ KH và CN. Các ủy viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam gồm một đại diện lãnh đạo của các bộ: KH và CN, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông và Vận tải; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ba nhà khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ.Theo quyết định này, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam sẽ gồm 13 thành viên và là đại diện chính thức tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ. Không những thế, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH và CN) Hoàng Văn Phong giữ chức Chủ tịch Ủy ban.

Hai Phó chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và một Thứ trưởng Bộ KH và CN. Các ủy viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam gồm một đại diện lãnh đạo của các bộ: KH và CN, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông và Vận tải; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ba nhà khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Theo quyết định này, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam sẽ gồm 13 thành viên và là đại diện chính thức tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ. Không những thế, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ cho từng thời kỳ; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện chiến lược trên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Thủ tướng cho phép Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện một số tổ chức chuyên môn về lĩnh vực công nghệ vũ trụ để tư vấn cho Ủy ban. Văn phòng thường trực giúp việc cho Ủy ban này được đặt tại Bộ KH và CN.
Theo Nhandan