Thứ tư,  18/05/2022

Tìm thấy sự sống dưới xác tàu Titanic

Một loại vi khuẩn chưa từng được thấy trước đây mới được phát hiện trong xác tàu Titanic nằm sâu dưới đại dương.Nhóm vi khuẩn Halomonas titanicae được tìm thấy trong những phân tử gỉ sắt - những cấu trúc rỗ nhỏ li ti hình tổ ong hình thành trên sắt gỉ. Rất nhiều vi khuẩn và nấm sống trong những cấu trúc tinh vi này.Các mẫu của phân tử gỉ sắt lấy từ Titanic được thu thập lần đầu tiên vào năm 1991 bởi hai tàu ngầm robot. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Dalhousie và Trung tâm khoa học Ontario ở Canada và Đại học Seville ở Tây Ban Nha đã phân tách vi khuẩn H. titanicae từ những mẫu này.Sau đó họ giải mã ADN và phát hiện ra chúng là một thành viên mới của dòng vi khuẩn Halomonas thích muối.Vi khuẩn này có vai trò đặc biệt quan trọng bởi chúng giúp tìm hiểu cơ chế hình thành phân tử gỉ sắt. Từ đó giúp các chuyên gia ứng dụng trong việc bảo vệ các đường ống dầu khí ven biển và việc phá hủy an toàn các tàu biển và giàn...

Một loại vi khuẩn chưa từng được thấy trước đây mới được phát hiện trong xác tàu Titanic nằm sâu dưới đại dương.

Nhóm vi khuẩn Halomonas titanicae được tìm thấy trong những phân tử gỉ sắt – những cấu trúc rỗ nhỏ li ti hình tổ ong hình thành trên sắt gỉ. Rất nhiều vi khuẩn và nấm sống trong những cấu trúc tinh vi này.

Các mẫu của phân tử gỉ sắt lấy từ Titanic được thu thập lần đầu tiên vào năm 1991 bởi hai tàu ngầm robot. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Dalhousie và Trung tâm khoa học Ontario ở Canada và Đại học Seville ở Tây Ban Nha đã phân tách vi khuẩn H. titanicae từ những mẫu này.

Sau đó họ giải mã ADN và phát hiện ra chúng là một thành viên mới của dòng vi khuẩn Halomonas thích muối.

Vi khuẩn này có vai trò đặc biệt quan trọng bởi chúng giúp tìm hiểu cơ chế hình thành phân tử gỉ sắt. Từ đó giúp các chuyên gia ứng dụng trong việc bảo vệ các đường ống dầu khí ven biển và việc phá hủy an toàn các tàu biển và giàn khoan.

Theo Vnexpress