Thứ tư,  18/05/2022

Sở Khoa học và Công nghệ: Tập huấn kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ

LSO-Trong hai ngày 15 và 16/12/2010, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ-Cục An toàn bức xạ hạt nhân tổ chức lớp tập huấn kiến thức ứng phó sự cố bức xạ cho hơn 30 học viên là cán bộ các sở, ngành của tỉnh.Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn kiến thức về ứng phó sự cố bức xạTại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản về bức xạ ion hóa và nguồn phóng xạ; thiết bị đo bức xạ ion hóa; kiến thức cơ bản về đo liều bức xạ, đánh giá sự cố bức xạ, kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ; mục tiêu của chuẩn bị và ứng phó sự cố; vai trò của người chỉ huy tại hiện trường. Lớp tập huấn cũng cung cấp kiến thức về mối nguy hiểm và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia ứng phó sự cố và công chúng; quản lý ứng phó sự cố bức xạ và các giai đoạn trong ứng phó sự cố...

LSO-Trong hai ngày 15 và 16/12/2010, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ-Cục An toàn bức xạ hạt nhân tổ chức lớp tập huấn kiến thức ứng phó sự cố bức xạ cho hơn 30 học viên là cán bộ các sở, ngành của tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ
Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản về bức xạ ion hóa và nguồn phóng xạ; thiết bị đo bức xạ ion hóa; kiến thức cơ bản về đo liều bức xạ, đánh giá sự cố bức xạ, kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ; mục tiêu của chuẩn bị và ứng phó sự cố; vai trò của người chỉ huy tại hiện trường. Lớp tập huấn cũng cung cấp kiến thức về mối nguy hiểm và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia ứng phó sự cố và công chúng; quản lý ứng phó sự cố bức xạ và các giai đoạn trong ứng phó sự cố bức xạ.

Thúy Hường