Thứ tư,  01/12/2021

Ra mắt Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất. Dự Đại hội có đại diện các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nội vụ và Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng hơn 600 tổ chức và cá nhân đã đăng ký hội viên của hội trên toàn quốc.Đại hội lần này là dịp để hội tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về hướng dẫn hoạt động trong thời gian tới. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Hội là xây dựng chiến lược phát triển, củng cố tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, liên kết các tổ chức khoa học và công nghệ, phát triển mạng lưới liên kết các chuyên gia trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng... Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam ra đời đánh dấu một bước phát triển mới trong mạng lưới tổ chức hội nghề nghiệp, đoàn kết...

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất. Dự Đại hội có đại diện các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nội vụ và Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng hơn 600 tổ chức và cá nhân đã đăng ký hội viên của hội trên toàn quốc.

Đại hội lần này là dịp để hội tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về hướng dẫn hoạt động trong thời gian tới. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Hội là xây dựng chiến lược phát triển, củng cố tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, liên kết các tổ chức khoa học và công nghệ, phát triển mạng lưới liên kết các chuyên gia trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng… Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam ra đời đánh dấu một bước phát triển mới trong mạng lưới tổ chức hội nghề nghiệp, đoàn kết tập hợp những cá nhân cũng như tổ chức cùng chuyên môn, cùng chung tay đóng góp cho sự nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đại hội đã thảo luận và bầu ông Đỗ Hữu Hào, nguyên Thứ trưởng Công thương làm Chủ tịch Hội và 35 thành viên trong Ban Chấp hành hội.

Theo Nhandan