Thứ ba,  24/05/2022

Phú Thọ phát hiện 31 đơn vị vi phạm quy định về an toàn bức xạ

Năm 2010, Thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ (KHCN) Phú Thọ đã tiến hành thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ hạt nhân đối với 47 đơn vị trên địa bàn tỉnh.Qua thanh tra đã phát hiện 31 đơn vị vi phạm các quy định của Nhà nước về an toàn bức xạ như vi phạm: Về giấy phép sử dụng bức xạ; về hồ sơ xin cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ; về đánh giá an toàn bức xạ... Thanh tra Sở KHCN đã tiến hành đình chỉ hoạt động của 5 phòng X-quang có độ lọt tia vượt quá giới hạn cho phép; đình chỉ sử dụng một máy X-quang và thu hồi một giấy phép sử dụng thiết bị.Ngoài ra, Thanh tra sở KHCN đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 25 đơn vị vi phạm, phạt 240 triệu...

Năm 2010, Thanh tra Sở Khoa học – Công nghệ (KHCN) Phú Thọ đã tiến hành thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ hạt nhân đối với 47 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra đã phát hiện 31 đơn vị vi phạm các quy định của Nhà nước về an toàn bức xạ như vi phạm: Về giấy phép sử dụng bức xạ; về hồ sơ xin cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ; về đánh giá an toàn bức xạ… Thanh tra Sở KHCN đã tiến hành đình chỉ hoạt động của 5 phòng X-quang có độ lọt tia vượt quá giới hạn cho phép; đình chỉ sử dụng một máy X-quang và thu hồi một giấy phép sử dụng thiết bị.

Ngoài ra, Thanh tra sở KHCN đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 25 đơn vị vi phạm, phạt 240 triệu đồng.

Theo Nhandan