Chủ nhật,  28/05/2023

VNPT đạt doanh thu hơn 101,5 nghìn tỷ đồng

Năm 2010, VNPT đã đạt 101.569 tỷ đồng doanh thu, đạt 100,56% kế hoạch năm 2010, tăng hơn 27% so với năm 2009. Tổng lợi nhuận đạt 11.200 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 8.450 tỷ đồng.VNPT đã phát triển mới 15 triệu máy điện thoại, 534.000 thuê bao MegaVNN và FiberVNN. Năng suất lao động tính trên doanh thu đạt trên 1.100 triệu/người/năm, tăng hơn 27% so với năm 2009. Đây cũng là mốc doanh thu cao nhất từ trước đến nay.Tổng kết giai đoạn 2006-2010, VNPT vẫn giữ vững vị trí số một trên các lĩnh vực dịch vụ: điện thoại cố định chiếm 93% thị phần, điện thoại di động 60%, internet băng rộng 75% và bưu chính công ích 100%. Hạ tầng mạng lưới của Tập đoàn liên tục được đầu tư mở rộng theo sát trình độ phát triển kỹ thuật, công nghệ của thế giới.Doanh thu toàn tập đoàn trong 5 năm (2006-2010) ước đạt 321.711 tỷ đồng, đạt 140,23% kế hoạch của cả giai đoạn, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 22,4%/năm. Tổng nộp ngân sách đạt 35.444 tỷ đồng, đạt 105,8% kế hoạch cả giai đoạn, tăng trưởng bình quân...

Năm 2010, VNPT đã đạt 101.569 tỷ đồng doanh thu, đạt 100,56% kế hoạch năm 2010, tăng hơn 27% so với năm 2009. Tổng lợi nhuận đạt 11.200 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 8.450 tỷ đồng.

VNPT đã phát triển mới 15 triệu máy điện thoại, 534.000 thuê bao MegaVNN và FiberVNN. Năng suất lao động tính trên doanh thu đạt trên 1.100 triệu/người/năm, tăng hơn 27% so với năm 2009. Đây cũng là mốc doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Tổng kết giai đoạn 2006-2010, VNPT vẫn giữ vững vị trí số một trên các lĩnh vực dịch vụ: điện thoại cố định chiếm 93% thị phần, điện thoại di động 60%, internet băng rộng 75% và bưu chính công ích 100%. Hạ tầng mạng lưới của Tập đoàn liên tục được đầu tư mở rộng theo sát trình độ phát triển kỹ thuật, công nghệ của thế giới.

Doanh thu toàn tập đoàn trong 5 năm (2006-2010) ước đạt 321.711 tỷ đồng, đạt 140,23% kế hoạch của cả giai đoạn, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 22,4%/năm. Tổng nộp ngân sách đạt 35.444 tỷ đồng, đạt 105,8% kế hoạch cả giai đoạn, tăng trưởng bình quân 6,38% năm. VNPT là doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động an sinh xa hội, hướng về cộng đồng, tiêu biểu với hoạt động hỗ trợ 200 tỷ đồng phát triển KT-XH tại hai huyện nghèo Sìn Hồ, Mường Tè, Lai Châu…

Tại Hội nghị Tổng kết năm 2010 và triển khai nhiệm vụ 2011 của VNPT diễn ra tại Hà Nội ngày 10-1, Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp đã đánh giá: “Đứng trước những khó khăn lớn trong năm 2010 khi thị trường dịch vụ BCVT, CNTT cạnh tranh ngày càng khốc liệt, tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu… nhưng VNPT vẫn giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu ngành TT-TT với các chỉ tiêu dẫn đầu về doanh thu, nộp ngân sách và công tác an sinh xã hội.

Tiếp tục khẳng định là Tập đoàn kinh tế chủ lực quốc gia trong việc phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ và các giải pháp hội tụ BCVT, CNTT, năm 2011, VNPT xác định sẽ là năm tạo tiền đề trong việc thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2011-2015. VNPT đã đặt chỉ tiêu doanh thu 130.000 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2010. Lợi nhuận đạt 11.800 tỷ đồng, tăng 5,36% so với năm 2010. Nộp ngân sách từ 8.450 tỷ đồng trở lên, thu nhập bình quân tăng tối thiểu 10% so với năm 2010. Mục tiêu cho cả giai đoạn phát triển năm 2011 – 2015 sẽ là 989.700 tỷ đồng, tăng bình quân 21,68%. Doanh thu bưu chính đạt 54.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 15,26%/năm…

Với những thành tích xuất sắc năm 2010, tại Hội nghị tổng kết, Tập đoàn đã được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010.

Theo Nhandan