Thứ năm,  20/01/2022

Hội thảo khoa học Ðại hội II của Ðảng tại Tuyên Quang – Thủ đô kháng chiến

Ngày 18-2, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến.Đông Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. đảo các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý các bộ, ban, ngành cơ quan T.Ư và các tỉnh lân cận tham gia hội thảo.Các đồng chí đại biểu Đại hội lần thứ II của Đảng - Nhân chứng lịch sử: Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa III, nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư và đồng chí Tạ Quang Chiến, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao, người giúp việc của...

Ngày 18-2, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang – Thủ đô kháng chiến.

Đông Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. đảo các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý các bộ, ban, ngành cơ quan T.Ư và các tỉnh lân cận tham gia hội thảo.
Các đồng chí đại biểu Đại hội lần thứ II của Đảng – Nhân chứng lịch sử: Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa III, nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư và đồng chí Tạ Quang Chiến, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao, người giúp việc của Bác Hồ đã tham luận, phát biểu ý kiến ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày diễn ra Đại hội.
Gần 40 tham luận được gửi đến và một số được trình bày tại hội thảo đã khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là một sự kiện có tầm vóc to lớn, có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam. Đại hội đánh dấu bước ngoặt phát triển trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta. Đường lối do Đại hội vạch ra đã đáp ứng yêu cầu trước mắt của kháng chiến, yêu cầu lâu dài của cách mạng và thực tiễn cách mạng 60 năm qua đã chứng minh những đóng góp quý báu của Đại hội vào kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam. Đại hội II đã đề ra chủ trương, đường lối đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn; tổ chức và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam; thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ Đảng; quyết định xuất bản Báo Nhân Dân cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng. Nhiều tham luận đã tập trung phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của từng văn kiện được Đại hội của Đảng thông qua. Các tham luận đều đề cập vị trí của Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt đối với Đại hội II của Đảng; khẳng định các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương tại Tuyên Quang; sự đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vào thành công của Đại hội. Hội thảo đã khẳng định tư tưởng chiến lược của Trung ương Đảng, Bác Hồ về xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng ATK Trung ương trong kháng chiến; quá trình hình thành, hoạt động của các cơ quan đầu não kháng chiến tại Tuyên Quang.
Tuyên Quang cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt… ở và làm việc để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội II của Đảng. Với ý nghĩa Tuyên Quang là Thủ đô kháng chiến, luôn làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng: xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lên thăm Tuyên Quang ngày 28-1-2011 đã viết: &#39Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang cùng ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, giữ gìn những giá trị và bản sắc riêng của mình, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của cả nước&#39.
Tham luận tại hội thảo, đồng chí Thuận Hữu nêu rõ ý nghĩa lịch sử của việc Đại hội đã ra Nghị quyết thành lập Báo Nhân Dân; sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đối với Báo Nhân Dân; truyền thống cách mạng vẻ vang của Báo và những hoạt động thiết thực tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 – 11-3-2011).


Theo Nhandan