Thứ bảy,  18/09/2021

Điện hạt nhân VN: Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch

Trong suốt tuần lễ từ 16 đến 20/5/2011, ở Hà nội diễn ra cuộc hội thảo về những chủ đề quan trọng và cần thiết liên quan dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân 1 và 2 ở Ninh Thuận, miền Trung Việt nam.Đó là sự phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia (IMP), kế hoạch phát triển nguồn nhân lực (HRD) và hoạt động truyền thông đại chúng (PI) cho điện hạt nhân.Rất nhiều chuyên gia đã đến tham gia hội nghị.Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA phối hợp với đối tác Việt nam, Cục Năng lượng hạt nhân (VAEA) tổ chức hoạt đông nói trên. Ngoài đoàn chuyên gia của IAEA, hai nước cung cấp Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, Nga và Nhật, đã cử các chuyên gia đến tham gia tuần hội thảo, đọc báo cáo và tham gia thảo luận về tất cả những nội dung đặt ra. Về phía Việt Nam, các thành viên đến hội thảo, ngoài các cơ quan quản lý liên quan Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, phần lớn từ các cơ sở đào tạo như...

Trong suốt tuần lễ từ 16 đến 20/5/2011, ở Hà nội diễn ra cuộc hội thảo về những chủ đề quan trọng và cần thiết liên quan dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân 1 và 2 ở Ninh Thuận, miền Trung Việt nam.

Đó là sự phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia (IMP), kế hoạch phát triển nguồn nhân lực (HRD) và hoạt động truyền thông đại chúng (PI) cho điện hạt nhân.

Rất nhiều chuyên gia đã đến tham gia hội nghị.

Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA phối hợp với đối tác Việt nam, Cục Năng lượng hạt nhân (VAEA) tổ chức hoạt đông nói trên. Ngoài đoàn chuyên gia của IAEA, hai nước cung cấp Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, Nga và Nhật, đã cử các chuyên gia đến tham gia tuần hội thảo, đọc báo cáo và tham gia thảo luận về tất cả những nội dung đặt ra.

Về phía Việt Nam, các thành viên đến hội thảo, ngoài các cơ quan quản lý liên quan Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, phần lớn từ các cơ sở đào tạo như Trung tâm đào tạo hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử VN (VAEI), Tập đoàn Điện lực (EVN), các trường đại học ĐH Bách khoa Hà Nội, các ĐHQG Hà nội và TP Hồ Chí Minh, ĐH Điện lực…

Hội thảo đã góp phần hoàn thiện một bước đáng kể kế hoạch tổng thể hợp tác với IAEA về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (IMP) giai đoạn 2015, đánh giá bước tiến bộ và đề xuất những việc cần chú ý nhằm phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia cho phát triển điện hạt nhân.

Hội thảo cũng tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo trong nước chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức và chương trình đào tạo, huấn luyện nhằm phát triển nguồn nhân lực cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Nhiều đại biểu tham gia Hội thảo băn khoăn về sự tản mạn, thiếu tập trung dưới một đầu mối thống nhất trong việc tổ chức đào tạo, chuẩn bị kịp thời và có hiệu quả nguồn nhân lực cho chương trình điện hat nhân VN, trước mắt đáp ứng tiến độ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Theo Vietnamnet.vn