Thứ ba,  21/09/2021

Ðác Nông thả động vật hoang dã quý hiếm về rừng

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, huyện Đác Glong, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đác Nông vừa tổ chức thả ba cá thể động vật hoang dã có tên trong Sách đỏ Việt Nam về tự nhiên, bao gồm một con vượn đen má trắng (loài thú đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm 1B), một con khỉ mặt đỏ và một con khỉ đuôi lợn (đều thuộc loại động vật rừng quý hiếm, thuộc nhóm 2B). Ba cá thể động vật hoang dã quý hiếm này được thu giữ tại một gia đình ở thị xã Gia...

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, huyện Đác Glong, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đác Nông vừa tổ chức thả ba cá thể động vật hoang dã có tên trong Sách đỏ Việt Nam về tự nhiên, bao gồm một con vượn đen má trắng (loài thú đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm 1B), một con khỉ mặt đỏ và một con khỉ đuôi lợn (đều thuộc loại động vật rừng quý hiếm, thuộc nhóm 2B). Ba cá thể động vật hoang dã quý hiếm này được thu giữ tại một gia đình ở thị xã Gia Nghĩa.

Theo Nhandan