Thứ hai,  26/09/2022

Việt Nam nhận chứng chỉ FSC đầu tiên với rừng tự nhiên

Ngày 25-11, Công ty TNHH MTV Lâm trường Đắc Tô đã nhận Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (Forest Stewardship Council - FSC) về gỗ có kiểm soát đối với rừng tự nhiên tại Việt Nam. Gỗ của công ty Đắc Tô được bán đấu giá công khai. Công ty TNHH MTV Lâm trường Đắc Tô trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắc Tô có sở hữu vốn của Nhà nước, là một trong năm công ty lâm nghiệp thí điểm quản lý rừng bền vững được hỗ trợ bởi Chương trình Lâm nghiệp Việt - Đức, do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực hiện dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế LB Đức (BMZ).Các tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng thế giới (FSC) được nhìn nhận là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững. Chứng chỉ do tổ chức này cấp được xem như là một công cụ marketing hỗ trợ thâm nhập vào các thị trường quốc tế và đạt được giá cả tối ưu. Việc thực hiện các tiêu chuẩn của FSC góp phần đem...

Ngày 25-11, Công ty TNHH MTV Lâm trường Đắc Tô đã nhận Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (Forest Stewardship Council – FSC) về gỗ có kiểm soát đối với rừng tự nhiên tại Việt Nam.
Gỗ của công ty Đắc Tô được bán đấu giá công khai.


Công ty TNHH MTV Lâm trường Đắc Tô trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắc Tô có sở hữu vốn của Nhà nước, là một trong năm công ty lâm nghiệp thí điểm quản lý rừng bền vững được hỗ trợ bởi Chương trình Lâm nghiệp Việt – Đức, do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực hiện dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế LB Đức (BMZ).

Các tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng thế giới (FSC) được nhìn nhận là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững. Chứng chỉ do tổ chức này cấp được xem như là một công cụ marketing hỗ trợ thâm nhập vào các thị trường quốc tế và đạt được giá cả tối ưu. Việc thực hiện các tiêu chuẩn của FSC góp phần đem lại tính bền vững về mặt kinh tế, bên cạnh các khía cạnh bền vững về môi trường và xã hội trong hoạt động quản lý rừng.
Hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ gỗ có kiểm soát FSC được lựa chọn là bước đầu tiên trong quá trình hướng tới chứng chỉ toàn diện về quản lý rừng. Công ty TNHH MTV Lâm trường Đắc Tô đã thực hiện các biện pháp để chuẩn bị cho cuộc đánh giá FSC nhằm mục đích đưa ra quyết định nếu công ty được cấp chứng chỉ.
Các biện pháp này bao gồm điều tra rừng và phân chia chức năng rừng là cơ sở để xây dựng phương án quản lý rừng, thử nghiệm khai thác hơn 40 ha, thiết kế khai thác toàn diện và thực hiện khai thác tác động thấp (RIL). Đấu giá gỗ thành công nhằm mục đích bảo đảm tính minh bạch và tăng giá trị của sản phẩm trên thị trường gỗ.
Tổ chức chứng nhận GFA, một trong những tổ chức được FSC ủy nhiệm để thực hiện các dịch vụ đánh giá cấp chứng chỉ FSC trên toàn thế giới đã tiến hành đánh giá gỗ có kiểm soát FSC cho Đắc Tô vào tháng 10 vừa qua.


Theo Nhandan