Chủ nhật,  25/09/2022

Khai mạc Hội nghị Toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa

Sáng 25-11, Hội nghị Toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA- 2011) khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Phát triển Điều khiển học và Công nghệ tự động hóa vì sự phồn thịnh của đất nước”.Hội nghị diễn ra trong hai ngày 25 và 26-11 với sự tham gia của 312 tác giả trong đó có 11 chuyên gia nước ngoài với 208 báo cáo tham luận. Các báo cáo được 48 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa xét duyệt.135 bài nghiên cứu thuộc 46 chủ đề tập trung vào ba mảng chính là điều khiển, công nghệ tự động hóa và ứng dụng được trình bày trong 24 phiên họp của Hội nghị.VCCA-2011 là diễn đàn khoa học công nghệ dành cho các trí thức, các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa, đo lường, điều khiển, cùng nhau xem xét, đánh giá, tôn vinh các sáng tạo khoa học công nghệ, các đề tài và công trình đem lại lợi ích cho xã hội, đồng thời rút ra ưu điểm, nhược điểm, tìm ra các...

Sáng 25-11, Hội nghị Toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA- 2011) khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Phát triển Điều khiển học và Công nghệ tự động hóa vì sự phồn thịnh của đất nước”.
Hội nghị diễn ra trong hai ngày 25 và 26-11 với sự tham gia của 312 tác giả trong đó có 11 chuyên gia nước ngoài với 208 báo cáo tham luận. Các báo cáo được 48 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa xét duyệt.
135 bài nghiên cứu thuộc 46 chủ đề tập trung vào ba mảng chính là điều khiển, công nghệ tự động hóa và ứng dụng được trình bày trong 24 phiên họp của Hội nghị.
VCCA-2011 là diễn đàn khoa học công nghệ dành cho các trí thức, các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa, đo lường, điều khiển, cùng nhau xem xét, đánh giá, tôn vinh các sáng tạo khoa học công nghệ, các đề tài và công trình đem lại lợi ích cho xã hội, đồng thời rút ra ưu điểm, nhược điểm, tìm ra các giải pháp hợp tác và định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.
Hội nghị Tự động hóa toàn quốc (VICA) được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1994. VICA được tổ chức lần cuối cùng năm 2005. Việc tổ chức Hội nghị Toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA-2011) đánh dấu sự lớn mạnh của ngành điều khiển và tự động hóa, đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ những người làm kỹ thuật trong ngành.
VCCA-2011 do Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh đồng tổ chức.


Theo Nhandan