Thứ hai,  08/08/2022

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa khoa học – công nghệ vào đời sống

Có thể khẳng định rằng, thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kiến thức khoa học kỹ thuật đã nhanh chóng được ứng dụng vào sản xuất, góp phần quan trọng đem lại sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn ở Lạng Sơn.

LSO-Trao đổi về tính hiệu quả các đề tài KH&CN, tiến sỹ Lường Đăng Ninh, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh cho biết: KH&CN là một lĩnh vực rất đặc thù, không phải đề tài nghiên cứu nào cũng có thể áp dụng ngay trong thực tế.
5 năm về trước, một số đề tài đã được nghiệm thu nhưng việc nhân rộng các kết quả còn ít, chỉ dừng lại ở đề tài nghiên cứu hoặc được ứng dụng ở phạm vi của đề tài, mô hình được triển khai, chưa gắn hoạt động nghiên cứu với hoạt động thực tiễn. Việc tiếp cận, nắm bắt và ứng dụng tiến bộ KH&CN còn hạn chế. Ngành KH&CN tỉnh rất muốn những đề tài nghiên cứu khi đưa vào ứng dụng trong đời sống, sản xuất phải đạt hiệu quả cao nhất như mục tiêu của đề tài.
Một số đề tài khoa học nghiên cứu đã được ứng dụng như nho Cự Phong
Chính vì vậy, được sự chỉ đạo, phê duyệt của UBND tỉnh, Sở KH&CN Lạng Sơn đã chủ động phối kết hợp với các cơ quan báo chí TW thường trú và địa phương mở một số chuyên mục nhằm phổ biến rộng hơn các kiến thức KH-CN đến với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Cụ thể: Sở đã phối hợp với Báo Lạng Sơn mở chuyên mục KH&CN trên báo in.
Trong 3 năm (2009 – 2011) đã thực hiện hơn 200 tin, bài tuyên truyền về lĩnh vực KH&CN, đặc biệt là các bài tuyên truyền về hướng dẫn bà con nông dân trong việc đưa các giống mới đã được nghiên cứu vào sản xuất. Cùng với đó, bằng cách tuyên truyền trực quan, Sở KH&CN Lạng Sơn đã phối hợp với Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn mở 2 chuyên mục là “KH-CN và đời sống”, “Sở hữu trí tuệ và đời sống”.
Trong 5 năm qua, trung bình mỗi tháng phát 2 bài phóng sự trên sóng truyền hình. Không chỉ dừng lại ở phối hợp tuyên truyền về ứng dụng KH&CN qua báo chí địa phương, năm 2011, Sở KH&CN đã phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam nhằm mở rộng phạm vi tuyên truyền trên toàn quốc về những đề tài KH&CN mà tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu và thực hiện.
Tuyên truyền phổ biến kiến thức về KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2004-2010 đã được mở rộng cả về quy mô lẫn lĩnh vực. 100% các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN được phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; các tiến bộ kỹ thuật mới khi triển khai đã được hầu hết các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiên cứu, ứng dụng; nhiều đề tài nghiên cứu về kỹ thuật, giống mới trong sản xuất nông nghiệp, thông qua hệ thống báo chí đã đến với bà con nông dân.
Hiệu quả mà các đề tài nghiên cứu KH&CN trong thời gian qua đã được khẳng định bằng chính sản lượng, chất lượng các loại nông sản trên địa bàn tỉnh tăng cao, nhiều loại nông sản, đặc sản của địa phương chất lượng cao đã trở hành hàng hóa và được tạo dựng thương hiệu. Không chỉ vậy, có một số doanh nghiệp thông qua thông tin KH&CN đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Qua đó đã góp phần đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ của địa phương, tăng dần giá trị ứng dụng công nghệ trong cơ cấu sản xuất của các ngành.
Các thông tin trong lĩnh vực KH&CN còn được đăng trên trang tin điện tử Báo Lạng Sơn. Trang tin điện tử Báo Lạng Sơn với hệ thống thông tin khá phong phú và có tính thời sự. Trên trang tin này không chỉ lưu giữ các tin, bài viết về KH&CN mà còn lưu giữ cả phim khoa học kỹ thuật. Song song với đó riêng với Sở KH&CN đã chủ động phối hợp phát hành bản tin KH&CN với 350 quyển/1 số; phối hợp tuyên truyền KH&CN đến các tổ chức, người nông dân, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện mở các lớp tập huấn, triển khai chương trình đưa tiến bộ KH&CN về nông thôn; tổ chức nhiều hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học của Trung ương, địa phương, đồng thời tổ chức vinh danh các điển hình tiên tiến trong hoạt động KH&CN.
Có thể khẳng định rằng, thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kiến thức khoa học kỹ thuật đã nhanh chóng được ứng dụng vào sản xuất, góp phần quan trọng đem lại sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn ở Lạng Sơn.

Trí Dũng