Thứ hai,  08/08/2022

Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ năm 2011.Hoạt động giới thiệu, trưng bày và trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ năm 2011 thu hút sự tham gia của hơn 40 đơn vị, với hơn 60 loại quy trình, công nghệ thuộc các lĩnh vực: sinh học, bảo quản và chế biến sau thu hoạch, môi trường, sản xuất và lai tạo giống cây mới, vật liệu và tiết kiệm năng lượng... Phần lớn các công nghệ này đều được các đơn vị nghiên cứu, làm chủ ở góc độ thương mại hóa, sẵn sàng chuyển giao cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Tham gia hoạt động này, các chuyên gia công nghệ đến từ các quốc gia trình bày các giải pháp công nghệ phù hợp và sẵn sàng chuyển giao theo yêu cầu của các địa...

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ năm 2011.
Hoạt động giới thiệu, trưng bày và trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ năm 2011 thu hút sự tham gia của hơn 40 đơn vị, với hơn 60 loại quy trình, công nghệ thuộc các lĩnh vực: sinh học, bảo quản và chế biến sau thu hoạch, môi trường, sản xuất và lai tạo giống cây mới, vật liệu và tiết kiệm năng lượng… Phần lớn các công nghệ này đều được các đơn vị nghiên cứu, làm chủ ở góc độ thương mại hóa, sẵn sàng chuyển giao cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Tham gia hoạt động này, các chuyên gia công nghệ đến từ các quốc gia trình bày các giải pháp công nghệ phù hợp và sẵn sàng chuyển giao theo yêu cầu của các địa phương.


Theo Nhandan