Thứ tư,  12/05/2021

Phát động giải thưởng báo chí về KH-CN 2012

Bộ Khoa học – Công nghệ (KH-CN), ngày 29-12, đã phát động giải thưởng báo chí về KH-CH năm 2012. Đây là lần đầu tiên có giải báo chí chuyên ngành dành cho lĩnh vực KH-CN.Nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về khoa học và công nghệ, ngày 8-6, Bộ trưởng KH-CN đã ký quyết định số 1638/QĐ- BKHCN về việc phê duyệt Quy chế xét tặng “Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ”.Giải thưởng này sẽ được định kỳ tổ chức hằng năm để trao tặng cho những tác phẩm báo chí xuất sắc về KH-CN của công dân Việt Nam đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.Giải thưởng có mục đích nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của KH-CN trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về KH-CN. Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về KH-CN. Ngoài ra, Giải thưởng còn tạo động lực nhằm khuyến...

Bộ Khoa học – Công nghệ (KH-CN), ngày 29-12, đã phát động giải thưởng báo chí về KH-CH năm 2012. Đây là lần đầu tiên có giải báo chí chuyên ngành dành cho lĩnh vực KH-CN.

Nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về khoa học và công nghệ, ngày 8-6, Bộ trưởng KH-CN đã ký quyết định số 1638/QĐ- BKHCN về việc phê duyệt Quy chế xét tặng “Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ”.
Giải thưởng này sẽ được định kỳ tổ chức hằng năm để trao tặng cho những tác phẩm báo chí xuất sắc về KH-CN của công dân Việt Nam đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.
Giải thưởng có mục đích nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của KH-CN trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về KH-CN. Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về KH-CN.
Ngoài ra, Giải thưởng còn tạo động lực nhằm khuyến khích các phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về KH-CN để góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khoa học và công nghệ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Bên cạnh đó, giải thưởng cũng là cơ hội để chia sẻ một số kinh nghiệm thành công của nhà báo trong việc tuyên truyền về khoa học và công nghệ.
Năm 2012, Giải thưởng sẽ được áp dụng cho các thể loại báo chí: báo in, báo điện tử; phát thanh; truyền hình. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, năm giải khuyến khích.
Dự kiến, trung tuần tháng 1-2013, Ban tổ chức Giải thưởng sẽ công bố “Giải thưởng báo chí về KH-CN 2012”.


Theo Nhandan