Thứ sáu,  01/03/2024

Khảo sát, nghiên cứu tình hình động đất tại huyện Bắc Trà My

UBND tỉnh Quảng Nam đã làm văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, đơn vị liên quan về hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My. Báo cáo nêu rõ, trong những ngày qua, từ ngày 3 đến 7-9, đã xảy ra nhiều đợt rung chấn động đất có cường độ khá mạnh (hơn các đợt rung chấn đã xảy ra trước đây) tại khu vực chung quanh công trình thủy điện Sông Tranh 2.Các đợt rung chấn xảy ra đã làm cho nhân dân khu vực thị trấn Trà My và các xã: Trà Đốc, Trà Bui, Trà Tân, Trà Sơn (huyện Bắc Trà My) và một số địa phương lân cận hoang mang, lo lắng.Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Bắc Trà My và các sở, ngành liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thông báo hiện tượng rung chấn động đất cho nhân dân trên địa bàn biết. Đồng thời, có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt...

UBND tỉnh Quảng Nam đã làm văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, đơn vị liên quan về hiện tượng rung chấn động đất tại huyện Bắc Trà My. Báo cáo nêu rõ, trong những ngày qua, từ ngày 3 đến 7-9, đã xảy ra nhiều đợt rung chấn động đất có cường độ khá mạnh (hơn các đợt rung chấn đã xảy ra trước đây) tại khu vực chung quanh công trình thủy điện Sông Tranh 2.
Các đợt rung chấn xảy ra đã làm cho nhân dân khu vực thị trấn Trà My và các xã: Trà Đốc, Trà Bui, Trà Tân, Trà Sơn (huyện Bắc Trà My) và một số địa phương lân cận hoang mang, lo lắng.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Bắc Trà My và các sở, ngành liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thông báo hiện tượng rung chấn động đất cho nhân dân trên địa bàn biết. Đồng thời, có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem xét, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu quá trình diễn biến động đất và lắp đặt hệ thống quan sát tại huyện Bắc Trà My vào danh mục đề tài cấp Nhà nước để triển khai thực hiện trong năm 2013. Tỉnh đã đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí kinh phí và chỉ đạo Ban Điều hành công trình thủy điện Sông Tranh 2 phối hợp Viện Vật lý Địa cầu trong quá trình lựa chọn, mua sắm thiết bị, công nghệ phù hợp để lắp đặt một hệ thống quan sát động đất, bảo đảm phục vụ kịp thời cho quá trình nghiên cứu động đất đạt kết quả tốt nhất và đề ra các giải pháp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đập thủy điện Sông Tranh 2.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiến hành khảo sát, nghiên cứu tình hình động đất tại huyện Bắc Trà My và kiểm tra an toàn vận hành đập thủy điện Sông Tranh 2.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban quản lý Dự án thủy điện 3, Công ty Thủy điện Sông Tranh khẩn trương kiểm tra, báo cáo tình hình an toàn vận hành đập thủy điện Sông Tranh 2; cung cấp các số liệu quan trắc động đất xảy ra tại đập thủy điện Sông Tranh 2 cho UBND tỉnh, huyện Bắc Trà My và các cơ quan chức năng của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và thông tin chính xác đến người dân nhằm giải tỏa tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân trong khu vực này.

Theo Nhandan