Thứ sáu,  08/12/2023

Khai trương Báo Điện tử Cao Bằng

LSO - Sáng 1/10/2012, Báo Cao Bằng tổ chức Lễ khai trương Báo Điện tử Cao Bằng trước sự chứng kiến và chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện ban, ngành tỉnh Cao Bằng và lãnh đạo, đồng nghiệp của một số cơ quan báo Đảng địa phương (truy cập báo điện tử Cao Bằng tại địa chỉ baocaobang.vn và baocaobang.com.vn). Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Báo Cao Bằng nhấn nút khai trương Báo Điện tử Cao BằngHiện nay, Báo Cao Bằng thường kỳ xuất bản 3 số/tuần, mỗi số phát hành hơn 9.700 tờ, tờ tin ảnh vùng cao xuất bản 1 số/tháng, mỗi số gần 5.000 cuốn. Trong thời gian qua, báo đã liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Tuy nhiên, trước yêu cầu bức thiết của bạn đọc trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay thì báo in chưa thể đáp ứng được. Vì vậy, sự ra đời của trang báo điện tử cùng với báo in chắc chắn sẽ giúp tỉnh Cao Bằng có thêm một kênh thông tin quan trọng,...

LSO – Sáng 1/10/2012, Báo Cao Bằng tổ chức Lễ khai trương Báo Điện tử Cao Bằng trước sự chứng kiến và chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện ban, ngành tỉnh Cao Bằng và lãnh đạo, đồng nghiệp của một số cơ quan báo Đảng địa phương (truy cập báo điện tử Cao Bằng tại địa chỉ baocaobang.vn và baocaobang.com.vn).


Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Báo Cao Bằng nhấn nút khai trương Báo Điện tử Cao Bằng

Hiện nay, Báo Cao Bằng thường kỳ xuất bản 3 số/tuần, mỗi số phát hành hơn 9.700 tờ, tờ tin ảnh vùng cao xuất bản 1 số/tháng, mỗi số gần 5.000 cuốn. Trong thời gian qua, báo đã liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Tuy nhiên, trước yêu cầu bức thiết của bạn đọc trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay thì báo in chưa thể đáp ứng được. Vì vậy, sự ra đời của trang báo điện tử cùng với báo in chắc chắn sẽ giúp tỉnh Cao Bằng có thêm một kênh thông tin quan trọng, trực tuyến để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và các lĩnh vực khác của tỉnh trên mạng Internet.

Tin ảnh: Tuấn Sơn