Thứ hai,  28/11/2022

Khuyến cáo "tẩy chay" các sản phẩm động vật hoang dã dịp Tết

Một vụ vận chuyển ĐVHD quý hiếm bị bắt ở Thanh Hóa. Bộ Tài nguyên và Môi trường TNMT), ngày 22-1, đã có công văn số 221/BTNMT-TCMT gửi các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cơ quan liên quan về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ để góp phần bảo tồn tài nguyên ĐVHD và đa dạng sinh học của đất nước.Theo đó, Bộ TNMT đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; đặc biệt không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm tới cộng đồng địa phương.Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm...

Một vụ vận chuyển ĐVHD quý hiếm bị bắt ở Thanh Hóa.
Bộ Tài nguyên và Môi trường TNMT), ngày 22-1, đã có công văn số 221/BTNMT-TCMT gửi các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cơ quan liên quan về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ để góp phần bảo tồn tài nguyên ĐVHD và đa dạng sinh học của đất nước.
Theo đó, Bộ TNMT đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; đặc biệt không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm tới cộng đồng địa phương.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm.
Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cam kết không tiêu thụ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm và thông báo các hành vi vi phạm tới các cơ quan chức năng.
Tiêu thụ, buôn bán, săn bắt là nguyên nhân chính đẩy các loài ĐVHD của Việt Nam tới bên bờ tuyệt chủng. Chính vì vậy, động thái của Bộ TNMT có ý nghĩa rất tích cực đối với hoạt động bảo vệ các loài ĐVHD tại Việt Nam, đặc biệt trước dịp Tết Nguyên đán – thời điểm nhu cầu tiêu thụ cũng như các hành vi vi phạm về ĐVHD như săn bắt, buôn bán trái phép gia tăng mạnh.

Theo Nhandan