Thứ tư,  07/06/2023

Trung Quốc phóng thành công ba vệ tinh thí nghiệm

Theo Tân Hoa xã, vào 7 giờ 37 sáng 20/7, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã phóng thành công ba vệ tinh thí nghiệm khoa học-công nghệ.

Theo Tân Hoa xã, vào 7 giờ 37 sáng 20/7, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã phóng thành công ba vệ tinh thí nghiệm khoa học-công nghệ.

Ba vệ tinh gồm vệ tinh Sáng tạo số 3, vệ tinh Thí nghiệm số 7 và vệ tinh Thực tiễn số 15, được phóng lên quỹ đạo đã định bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh 4C.

Ba vệ tinh này chủ yếu dùng để tiến hành thí nghiệm khoa học-công nghệ như quan trắc rác thải vũ trụ, thao tác tay máy vũ trụ…

Đây là lần phóng vệ tinh thứ 179 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc.

Theo VietnamPlus