Thứ ba,  09/03/2021

Hoàn thành dự án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch

Sau 5 năm thực hiện, dự án “Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” (CPEE ) do WB và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ đã đạt mục tiêu đề ra, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong ngành công nghiệp và mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.
Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) tổng kết dự án CPEE, được triển khai từ năm 2012 đến hết tháng 6/2017.

Dự án CPEE gồm 3 hợp phần: Xây dựng kế hoạch hành động năng lượng hiệu quả cho các ngành công nghiệp trọng điểm; phát triển các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng; xây dựng năng lực cho quản lý chương trình, giám sát và đánh giá kết quả. Dự án đặt mục tiêu đạt được mức tiết kiệm năng lượng 360,4 nghìn TOE và đạt mức giảm phát thải khí nhà kính 1,25 triệu tấn CO2 vào năm cuối cùng thực hiện.

Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn trong việc cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời thiết kế và xây dựng bản kế hoạch hành động cho một số ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, xây dựng chiến lược tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp.

Sau hơn 5 năm triển khai, dự án CPEE đã đạt được những kết quả tích cực đối với những mục tiêu đã đặt ra. Tính đến thời điểm dự án kết thúc, đã có 3 thông tư về kế hoạch hành động và định mức tiêu thụ năng lượng trên đơn vị sản phẩm được ban hành cho các ngành hóa chất, đồ uống và nhựa.

Thông tư về kế hoạch hành động và định mức tiêu hao năng lượng cho ngành giấy và bột giấy dự kiến sẽ ban hành trong năm 2017.

Trong khuôn khổ dự án CPEE, Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương trình VA) đã được triển khai thành công tại 7 doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận tự nguyện về tiết kiệm năng lượng với Tổng cục Năng lượng. Các doanh nghiệp này đã cam kết cắt giảm mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm hoặc cam kết thực hiện theo số lượng các giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất sau kiểm toán chi tiết.

Khóa đào tạo nâng cao về mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) cũng được tổ chức với trên 30 đơn vị tham gia. Qua đó, 35 học viên được cấp chứng chỉ chuyên gia ESCO quốc tế và 43 học viên được cấp chứng nhận ESCO ở cấp quốc gia.

Cùng với đó, 4 báo cáo, kết quả nghiên cứu đã được dự án thực hiện, đó là: Khảo sát dịch vụ ESCO ở Việt Nam, đánh giá cơ chế tài chính cho các dự án tiết kiệm năng lượng, đào tạo nâng cao về ESCO và hướng dẫn thực hiện dự án EPC. Nhiều hoạt động truyền thông khác cũng được triển khai, trong đó có việc tổ chức thành công các hội thảo, tọa đàm, thông điệp về mô hình ESCO.

Đánh giá những kết quả đạt được của dự án CPEE, ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng nhấn mạnh: “Dự án CPEE đã đạt được hoặc vượt so với mục tiêu đặt ra. Chúng tôi hy vọng những thành quả mà dự án đem lại sẽ thực sự thiết thực, đáp ứng được mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong ngành công nghiệp nói riêng và mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội nói chung”.

Theo baochinhphu