Thứ ba,  13/04/2021
Họp Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh:

Cần triển khai tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

LSO-Sáng nay (23/8), tại UBND tỉnh diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (BCĐ CNTT) tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh kết luận cuộc họp

Cuộc họp đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Theo đó, Lạng Sơn triển khai, ứng dụng tương đối tốt một số hệ thống CNTT như hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, văn phòng điện tử (eOffice), đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Một số cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các phần mềm CNTT chuyên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân như các phần mềm quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy đăng ký kinh doanh, cấp phiếu lý lịch tư pháp qua mạng… Bên cạnh kết quả đạt được, việc ứng dụng CNTT còn gặp khó khăn, hạn chế như việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hệ thống một cửa điện tử; sử dụng hộp thư điện tử; duy trì hoạt động các trang thông tin điện tử… Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ nêu lên những thuận lợi, khó khăn, trong triển khai, ứng dụng CNTT tại đơn vị. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CNTT trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận một số sở, ngành triển khai, ứng dụng hiệu quả các phần mềm CNTT đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính ở tỉnh chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành triển khai ứng dụng CNTT. Một số cơ quan, đơn vị còn thiếu nhân lực CNTT và có hạ tầng CNTT xuống cấp là nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế, tồn tại trong triển khai, ứng dụng CNTT thời gian qua. Để hoạt động này hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng dự thảo đề án ứng dụng CNTT của tỉnh trong những năm tới; khẩn trương nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử thành viên nhằm đảm bảo cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh; tiếp tục triển khai và sử dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử tới các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Cùng đó là củng cố hoạt động của hệ thống văn phòng điện tử; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT; thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

MINH ĐỨC