Thứ sáu,  16/04/2021
Hội nghị công tác sáng kiến:

Đề xuất nhiều ý kiến thực hiện hiệu quả

LSO-Sáng nay (28/8), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị công tác sáng kiến. Hội nghị có sự tham gia của các thành viên Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác sáng kiến của các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố. 
Các đại biểu dự hội nghị

Từ tháng 11/2015, công tác tham mưu, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh được chuyển giao từ Sở Nội vụ về Sở KH&CN. Trong quá trình thực hiện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác sáng kiến; hồ sơ, bản mô tả sáng kiến được xây dựng theo hướng dẫn và đúng mẫu quy định; thực hiện kịp thời việc đặc cách sáng kiến. Bên cạnh đó, công tác này còn gặp một số khó khăn như: việc đặc cách công nhận sáng kiến chỉ tập trung ở các đề tài, dự án KH&CN đã được nghiệm thu; các sáng kiến chưa thể hiện được tính mới, sáng tạo, chưa xác định được hiệu quả mang lại cho cơ quan, đơn vị và xã hội; cán bộ tham mưu công tác sáng kiến cấp cơ sở ít được bồi dưỡng, tập huấn và còn thiếu kinh nghiệm trong thẩm định sáng kiến. Bên cạnh đó, hội đồng sáng kiến cấp cơ sở khó khăn trong đánh giá, chấm điểm sáng kiến; tình trạng sao chép sáng kiến vẫn còn xảy ra và khó kiểm soát… Từ đầu năm 2016 đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh có 1.674 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 22 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác sáng kiến và đề xuất nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác sáng kiến trong thời gian tới. Các ý kiến đề xuất tập trung vào việc Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh, đổi mới xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn chấm điểm sáng kiến. Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ về xét công nhận sáng kiến; các thành viên hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong thẩm định, xác minh, đánh giá các sáng kiến, tham mưu xét công nhận sáng kiến đúng quy trình và thủ tục, thời gian; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí cho tác giả của sáng kiến và kinh phí triển khai, áp dụng sáng kiến trong thực tiễn.

HÀ MY