Thứ tư,  14/04/2021

330,7 triệu tên miền được đăng ký trên Internet trong quý III

Tính đến hết quý III/ 2017, số lượt đăng ký tên miền đạt khoảng 330,7 triệu.
Số lượng các tên miền được đăng ký tính đến hết quý III/2017.

Công bố mới nhất của VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu toàn cầu về tên miền và an ninh mạng: Số lượt đăng ký tên miền tính đến hết quý III/ 2017 đạt khoảng 330,7 triệu, bao gồm các các tên miền cấp cao (TLDs), giảm khoảng 1,2 triệu tên miền so với thời điểm ngày 30-9-2017.

Sự sụt giảm khoảng 1,2 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương với tỷ lệ suy giảm 0,4% so với quý II/2017. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng tên miền lại tăng trưởng 1,1%.
 

Tổng số lượt đăng ký tên miền cấp cao.com và .net đạt khoảng 145,8 triệu trong cơ sở tên miền trong quý III/ 2017, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30-9-2017, cơ sở tên miền .com đạt 130,8 đăng ký, trong khi tên miền .net có tổng cộng 15 triệu đăng ký.

Trong quý III/ 2017, tổng số đăng ký tên miền mới dạng .com và .net đạt 8,9 triệu. Trong khi đó, con số này cùng kỳ năm ngoái chỉ là 8,3 triệu. 

Theo Hanoimoi