Chủ nhật,  18/04/2021
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Những nỗ lực đầu tiên

LSO-Năm 2018 được chọn là năm quốc gia khởi nghiệp. Trên địa bàn tỉnh, công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang được các cấp, ngành nỗ lực triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khởi nghiệp đạt hiệu quả cao.

Thanh niên khởi nghiệp làm giàu được Tỉnh đoàn vinh danh

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 143/KH – UBND về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020. Mục tiêu là tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát huy tối đa sự tham gia, đóng góp của các thành phần tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp gồm các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn, tổ chức cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư…; thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc hỗ trợ ban đầu từ các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền các cấp; kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng và các quỹ hỗ trợ địa phương…

Nhiệm vụ nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được giao cho các sở, ngành cụ thể như: Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công thương, Cục Thuế tỉnh, Tỉnh đoàn, trong đó, Sở KHCN là đơn vị chủ công.

Chị Vy Thị Thúy, chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành Sở KHCN cho biết: Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn được ban hành từ tháng 8/2017 song việc triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhờ đó, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bước đầu nắm bắt được thông tin cũng như tiếp cận cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Là đơn vị chủ công, Sở KHCN phối hợp với các sở, ngành đăng tải thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền. Thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ năm 2017 đến nay, các đơn vị liên quan tổ chức 11 lớp tập huấn cho 600 người về sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm nông sản địa phương cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, cán bộ xã, phường, thị trấn; 10 lớp tập huấn tại 10 huyện cho hơn 500 thanh niên về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; 3 khóa đào tạo hỗ trợ pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp… Đặc biệt, tổ chức được 24 hội nghị đối thoại doanh nghiệp các chính sách về thuế.

Cùng với đó, các điểm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp được hình thành, qua đó, hỗ trợ 66 lượt doanh nghiệp về chính sách thuế; tư vấn, hỗ trợ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 43 nhãn hiệu, 3 kiểu dáng công nghiệp, 3 sáng chế, giải pháp hữu ích; hỗ trợ 3 doanh nghiệp xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; 100 lượt tổ chức, cá nhân xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đồ điện tử, phân hỗn hợp, vàng trang sức, mỹ nghệ… Chị Phạm Thị Huyền, Trưởng Ban Đoàn kết – tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết: Tỉnh đoàn đã và đang xây dựng vườn ươm khởi nghiệp với 47 thanh niên. Tại 100% các xã đều có câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 123 mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, những thanh niên này đã mạnh dạn đăng ký hỗ trợ 123 thanh niên có ý chí vươn lên phát triển kinh tế tại địa phương…

 Tuy mới triển khai hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, song trên địa bàn tỉnh đã có 2 đơn vị được tuyên dương doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2017. Điều đó khẳng định những nỗ lực của các sở, ban, ngành trong công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý, xây dựng môi trường khởi nghiệp… tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

HOÀNG VƯƠNG