Thứ hai,  03/10/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai công tác khoa học – công nghệ và thông tin – truyền thông tại Hữu Lũng

LSO-Chiều nay (26/6), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai công tác khoa học – công nghệ (KHCN) và thông tin – truyền thông (TTTT)  tại huyện Hữu Lũng.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, UBND huyện Hữu Lũng báo cáo nhanh với đoàn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; hoạt động KHCN và TTTT trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, về lĩnh vực KHCN, UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị đã quan tâm đầu tư, đưa các cây, con giống mới, các đề tài, mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất như: mô hình chăm sóc bưởi, na theo tiêu chuẩn VietGAP; mở rộng mô hình trồng măng Bát độ tại 12 xã, với diện tích trồng mới trên 38 ha; triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm măng Bát độ và nem nướng Hữu Lũng.

Đối với lĩnh vực TTTT, huyện duy trì hoạt động của đài truyền thanh cơ sở, tập trung hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách các đài… Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng 78 chương trình truyền thanh phát trên loa truyền thanh của huyện; tham gia thực hiện 13 chuyên mục Truyền hình từ cấp huyện trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh… Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không có các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai lệch, sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tình hình triển khai hoạt động KHCN và TTTT trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Đồng thời chỉ đạo huyện Hữu Lũng tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KHCN, triển khai, ứng dụng các mô hình khoa học vào sản xuất. Trong đó, tập trung vào chương trình tuyển chọn giống cây trồng, chuyển đổi phương thức, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đối với lĩnh vực TTTT, đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, đầu tư trang thiết bị và quản lý các trang thông tin nhằm đưa các hoạt động này theo đúng quy định của pháp luật…

Trong chương trình, đoàn tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ, mô hình trồng dứa và mô hình trồng măng Bát độ tại xã Minh Sơn.

ĐĂNG THÙY