Toàn cảnh cuộc họp. 

 

Ngày 19/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã họp về Kế hoạch quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR) và tổ chức Hội nghị toàn quốc về các chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn.

Theo Kế hoạch quản lý chất thải rắn, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về CTR; giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ TN&MT đã khẩn trương tiến hành rà soát các văn bản pháp luật, các quy định hiện hành về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý CTR để đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan. Đồng thời, để thống nhất quản lý nhà nước về CTR, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đề xuất một số phương án khắc phục các bất cập trong lĩnh vực này.

Tại cuộc họp Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổ chức thêm các hội thảo về các mô hình quản lý, công nghệ xử lý… có lãnh đạo Bộ chủ trì và mời các tổ chức, địa phương tham gia, đóng góp những kinh nghiệm để đưa ra những ý kiến, sáng kiến, mô hình thuận lợi, phù hợp để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về các chủ trương, giải pháp cấp bách về chất thải rắn.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để kiểm tra rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước của các địa phương.

Theo Bộ trưởng, trong thời gian tới Bộ sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất các cơ sở xử lý chất thải rắn trên toàn quốc. Nếu đơn vị nào vi phạm thì quyết định thanh tra toàn diện, và nếu sai phạm nặng nề, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ đề nghị đóng cửa.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu triển khai mô hình đấu thầu cung cấp dịch vụ xử lý CTR trên toàn quốc dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy chuẩn, kỹ thuật do Nhà  nước ban hành, từ đó có thể công bố công khai hệ thống các dự án xử lý CTR đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật, để các địa phương lựa chọn được dự án xử lý CTR phù hợp cả về công nghệ và giá cả trên địa bàn mình quản lý.

Ngoài vấn về quản lý CTR thì rác thải nhựa cũng là một vấn đề nhức nhối hiện nay với Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ cần có thêm những quy định để kiểm soát, ngăn chặn việc phát tán rác thải nhựa, kể cả những loại rác thải nhựa siêu nhỏ để thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, quản lý tốt hơn và toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thực hiện tốt những công việc trên sẽ đánh giá lại toàn bộ hiện trạng quy hoạch các đơn vị xử lý chất thải, thu gom, vận chuyển, quản lý chất thải rắn. Từ thực trạng đó sẽ chỉ đạo các địa phương có những chính sách quản lý cho phù hợp và về lâu dài sẽ đề xuất những lộ trình khắc phục và đưa ra những giải pháp về công nghệ phù hợp với tình hình mỗi địa phương. Điều này sẽ kiện toàn lại và đưa ra những giải pháp về lâu dài vừa xây dựng được cơ sở dữ liệu đồng bộ về quản lý chất thải rắn đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật công nghệ trong công tác quản lý chất thải rắn.

Bộ trưởng giao các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá mô hình công nghệ các cơ sở xử lý chất thải tại các địa phương; tham vấn các ý kiến chuyên gia trong nước và quốc tế, mời các đơn vị quốc tế có kinh nghiệm để lập quy hoạch tổng thể, đồng bộ và phù hợp với chính sách phát triển của Việt Nam…

Căn cứ vào kết quả của các nhiệm vụ nêu trên và kết quả của Hội nghị toàn quốc, Bộ TN&MT sẽ xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.