Thứ sáu,  31/03/2023

Việt Nam thực hiện 2 sáng kiến phát triển nông nghiệp

Trong nhiệm kỳ đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Vệ tinh Quan sát Trái đất (CEOS), Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã thực hiện 2 sáng kiến được đánh giá cao là: Quan sát carbon, tập trung vào giám sát rừng và các quan sát phục vụ nông nghiệp, cụ thể là giám sát lúa.

Phó giáo sư Phạm Anh Tuấn thay mặt Việt Nam nhận nhiệm vụ Chủ tịch CEOS nhiệm kỳ 2018-2019

 

Nhằm thảo luận và quyết định các hoạt động, kế hoạch và chiến lược của Ủy ban Vệ tinh Quan sát Trái đất (CEOS) hăng năm và dài hạn; xây dựng và triển khai các nhiệm vụ hợp tác đa phương có tính chất khu vực và quốc tế; từ ngày 15-16/10 tại Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên họp toàn thể của Ủy ban Vệ tinh Quan sát Trái đất CEOS Plenary 2019 với sự tham gia của 30 tổ chức thành viên đến từ các Quốc gia như Mỹ, Nhật, Australia, Italy, Thụy Sĩ, Trung Quốc…

Ủy ban Vệ tinh Quan sát Trái đất (CEOS) là cơ quan đầu mối phối hợp các hoạt động quốc tế liên quan đến không gian và quan trắc Trái đất. CEOS khuyến khích tương tác, hỗ trợ và bổ sung giữa các hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất thông qua việc phối hợp lập kế hoạch, thúc đẩy truy cập dữ liệu không phân biệt đối xử, thiết lập tiêu chuẩn dữ liệu, và phát triển dữ liệu tương thích với các sản phẩm, dịch vụ, và ứng dụng.

Năm 2013, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là thành viên chính thức của CEOS (giao Trung tâm Vũ trụ Việt Nam làm đầu mối liên hệ). Việc đóng góp tích cực cho CEOS mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Cụ thể như Hệ thống Vietnam Datacube được các thành viên CEOS hỗ trợ xây dựng; hai sáng kiến của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được các thành viên CEOS giúp đỡ: xây dựng hệ thống theo dõi rừng và lúa cho Việt Nam.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã đại diện cho Việt Nam đảm nhận vị trí chủ tịch CEOS, thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2019. Trong thời gian đảm nhận vị trí Chủ tịch, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ như: Giữ vai trò trung tâm trong việc điều phối chiến lược các nhiệm vụ hiện tại và tương lai của các cơ quan thành viên CEOS, tiếp tục hỗ trợ Nhóm quan sát Trái đất… Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã thực hiện 2 sáng kiến gồm: Quan sát cacbon, tập trung vào giám sát rừng (phối hợp dữ liệu quan sát trái đất để hỗ trợ giám sát và quản lý tài nguyên rừng trong khu vực một cách hiệu quả. Và sáng kiến: Các quan sát phục vụ Nông nghiệp cụ thể là giám sát lúa (song song với nhóm đặc biệt thuộc nhóm Quan sát Trái đất phục vụ giám sát nông nghiệp toàn cầu và Mạng lưới khu vực trong khuôn khổ GEOGLAM Lúa – châu Á, trọng tâm chính của sáng kiến tập trung vào việc sử dụng thực tế các dữ liệu CEOS, đặc biệt là dữ liệu radar khẩu độ tổng hợp trong việc giám sát lúa tại châu Á).

Các ứng dụng này rất thiết thực trong việc đánh giá phát triển nông nghiệp của Việt Nam và sẽ được mở rộng tại các quốc gia thuộc khu vực sông Mekong.

Theo Chinhphu