Chủ nhật,  24/10/2021

Tổng kết chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020

LSO-Chiều nay (2/12), Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) giai đoạn 2016 -2020 và triển khai Đề án thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), đại diện các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, thông qua các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ…, nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng của TSTT từng bước được nâng cao.

Công tác xác lập và phát triển TSTT cho các sản phẩm đặc sản, chủ lực của địa phương được chú trọng. Giai đoạn 2016 -2020, toàn tỉnh đã có 19 sản phẩm nông sản, đặc sản được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ. Trong đó, 15 sản phẩm được thực hiện trong Chương trình Phát triển TSTT giai đoạn 2016 – 2020, 4 sản phẩm thuộc các chương trình khác.

Công tác hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT được tăng cường. Sở KHCN đã tổ chức hơn 50 hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm trong quá trình xác lập quyền SHTT đều được hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, xây dựng cơ chế quản lý, tài liệu kỹ thuật…

Công tác hỗ trợ khai thác, áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kết quả nghiên cứu, sáng tạo vào thực tiễn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 đơn vị đăng ký sáng chế, 292 đơn vị đăng ký nhãn hiệu, 16 đơn vị đăng ký kiểu dáng công nghiệp.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà các sở, ngành, nhất là ngành KHCN đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án Chiến lược SHTT đến năm 2030; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về SHTT; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về SHTT trong điều kiện phát triển thương mại và hội nhập kinh tế hiện nay.

Các cơ quan thực thi quyền SHTT tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm; khuyến khích người dân giữ gìn và phát triển nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ…


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình phát triển TSTT

Tại hội nghị, 2 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016 – 2020 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 7 tập thể, 14 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở KHCN.

HOÀNG VƯƠNG