Chủ nhật,  03/07/2022

Vùng thông minh Bình Dương vào Tốp 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh thế giới

Một góc Vùng thông minh Bình Dương.

Sau ba lần liên tiếp được vinh danh Tốp 21 địa phương, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới (Smart21), Vùng Thông minh Bình Dương vừa được công nhận vào Tốp 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh trên thế giới.

Rạng sáng 1/7 (giờ Việt Nam) tại New York (Hoa Kỳ), Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) đã vinh danh Vùng Thông minh Bình Dương là một trong Tốp 7 cộng đồng có Chiến lược phát triển Thành phố Thông minh tiêu biểu trên thế giới của năm 2021.

Sau ba lần liên tiếp nằm trong Tốp 21 (Smart 21), đây là lần đầu tiên Vùng Thông minh Bình Dương của Việt Nam lọt vào Tốp 7, cùng các thành phố của các quốc gia, như: Brazil, Canada, Nga và Australia.

Được vinh danh trong Tốp 7 cộng đồng có Chiến lược phát triển Thành phố Thông minh tiêu biểu trên thế giới là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chiến lược đúng đắn và những bước phát triển kiên định, vững chắc của của Bình Dương trong thời gian qua.

Vùng thông minh Bình Dương vào Tốp 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh thế giới -0
Hạ tầng giao thông kết nối tại Vùng thông minh Bình Dương. 

ICF là diễn đàn gồm gần 200 đô thị thông minh thịnh vượng trên thế giới. Để đánh giá một thành phố đạt trong Tốp 7, ICF đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá hàng trăm thành phố trên thế giới để lựa chọn ra Tốp 21 (Smart 21).

Từ Smart 21, sẽ được tiếp tục so sánh và đánh giá kỹ lưỡng, trực tiếp và gián tiếp, qua đó chọn ra Tốp 7 những thành phố có chiến lược phát triển thông minh nhất.

Về tiêu chí lựa chọn, một khu vực lọt vào Tốp 7, trước hết cần thỏa mãn sáu tiêu chí khắt khe đã được kiểm tra tại vòng Tốp 21, cụ thể là về: Nền tảng kết nối băng thông rộng, nguồn nhân lực tri thức, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bình đẳng công nghệ số và cam kết đồng lòng của cả cộng đồng.

Đặc biệt tại vòng Tốp 7, ICF còn nghiên cứu đánh giá về chiều sâu nội hàm của chiến lược phát triển của các địa phương, nhìn nhận vào tính kế thừa, sự sâu sắc và tính kiên định của chiến lược, nhằm cuối cùng tạo ra những giá trị phục vụ cho sự phồn vinh và hạnh phúc của cộng đồng.

Đối với vùng Thông minh Bình Dương, thông qua việc triển khai những chiến lược đột phá lớn, tiêu biểu là đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, với trọng tâm của đề án Thành phố thông minh trong giai đoạn phát triển sắp tới, nên Bình Dương đã được ICF đánh giá cao.

Theo Nhandan