Thứ hai,  17/01/2022

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021


Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021

– Ngày 14/1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021 hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai đồng bộ, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã tập trung vào giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, có khả năng ứng dụng, nhân rộng nhằm mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ quản lý và theo dõi 41 đề tài dự án nghiên cứu khoa học; 2 dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi”;tư vấn 63 lượt cho các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; thực hiện 13 dự án thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 48 sáng kiến cấp tỉnh; tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với 128 sản phẩm, mô hình của các em học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia; tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với 47 giải pháp tham gia; tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với 56 dự án dự thi.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được Sở Khoa học và Công nghệ tích cực thực hiện. Năm 2021, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với 2.372 lô hàng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; tiến hành kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 34/35 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban chuyên môn, chi cục trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến đóng góp về việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển tài sản trí tuệ, tổ chức các cuộc thi, công tác kiểm tra giám sát… trong năm 2022.

Nhân dịp này, lãnh đạo sở đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021.

HOÀNG VƯƠNG