Thứ tư,  29/03/2023

Tiếp tục rà sát, triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số


Lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ quý I/2022 với đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tại buổi làm việc

– Sáng nay (20/4), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức triển khai công tác năm 2022 và tình hình kết quả quý I, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022. Dự buổi làm việc còn có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trong quý I/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 2/4 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là: nâng tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến lên 30% qua cổng dịch vụ công trực tuyến; xây dựng Nền tảng điện tử đám mây (Lạng sơn Cloud) để phục vụ công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Đồng thời hoàn thành 2 nhiệm vụ là triển khai xây dựng cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn và Nền tảng công dân số Xứ Lạng. Các nhiệm vụ thường xuyên khác đều đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

Trong 9 tháng cuối năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là: phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh so với cả nước tăng ít nhất 2 bậc; phấn đấu 80% xã có đài truyền thanh, trong đó, 20% xã có hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ số, nền tảng số. Cùng với đó là triển khai 20 nhiệm vụ về chuyển đổi số trong cơ quan đảng, phát triển chính quyền số, phát triển hạ tầng số, xã hội số, phát triển cửa khẩu số.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp, triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công mức độ 4; tích hợp cơ sở dữ liệu của tỉnh với cổng dữ liệu Quốc gia; đào tạo cán bộ công nghệ thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; đề án phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình 2021-2025; phối hợp với các sở ngành trong thực hiện chuyển đổi số,..

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều đóng góp cho tỉnh Lạng Sơn và đối với quốc gia trong thực hiện chuyển đổi số; góp phần vào công cuộc chuyển đổi số toàn dân, toàn diện.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông chủ động rà soát lại các văn bản của trung ương của tỉnh về chuyển đổi số đã ban hành để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ khác mà UBND tỉnh giao; quan tâm các nhiệm vụ về chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo thực chất, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh; chủ động đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện chuyển đổi số.

Sở cần tăng cường phối hợp, chỉ đạo các đơn vị viễn thông khẩn trương xoá trắng sóng tại các thôn bản, hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường quản lý tần số vô tuyến điện; chủ động tham mưu thực hiện công tác quản lý an toàn an ninh và xử lý các vi phạm trên mạng internet; quan tâm xây dựng kế hoạch, quy hoạch quản lý thông tin cơ sở; ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động cổ động trực quan.

Cùng với đó, sở cần hoàn thiện đề án phát triển thông tin cơ sở và đề án phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình giai đoạn 2021-2025.

HOÀNG VƯƠNG