Chủ nhật,  03/07/2022

Hơn 160 cán bộ, công chức được đào tạo về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

– Sáng 26/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham gia hội nghị có hơn 160 học viên là cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND 47 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị đào tạo

Tham gia hội nghị đào tạo, học viên được cung cấp thông tin tổng quan về tiêu chuẩn ISO, ISO 9001:2015; xây dựng, cập nhật tài liệu hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính; ban hành và tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính; phương pháp đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính; phương pháp kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tại đây, những thắc mắc của học viên về thủ tục ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng, công tác đánh giá, ghi chép, báo cáo sự không phù hợp của quy trình giải quyết công việc tại đơn vị, công tác khắc phục cải tiến… được giảng viên giải đáp, làm rõ.

Học viên thanh gia hội nghị đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Hội nghị đào tạo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng và các yếu tố cơ bản của tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, công chức phụ tại các đơn vị. Qua đó, giúp các đơn vị vận hành hệ thống quản lý chất lượng vào giải quyết công việc khoa học, đạt hiệu quả cao.

HOÀNG VƯƠNG