Thứ tư,  06/12/2023

Đã có thêm 107 tiêu chuẩn Việt Nam được công bố trong 6 tháng qua

Một số tiêu chuẩn được công bố năm 2022 như tiêu chuẩn Việt Nam về lập bản đồ địa chất khoáng sản; tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy; tiêu chuẩn về bộ phận, thiết bị và hệ thống khai thác dầu khí…

Da co them 107 tieu chuan Viet Nam duoc cong bo trong 6 thang qua hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với nhiệm vụ là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tổng hợp, lập và trình phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (gọi tắt là TCVN), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu, góp ý, thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các bộ quản lý chuyên ngành.

Đến nay, Tổng cục đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 107 tiêu chuẩn Việt Nam.

Việc công bố và ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam giúp việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trong nước minh bạch, cũng như đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến tay người tiêu dùng, đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khẳng định chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu quốc tế đặt ra khi hội nhập.

Một số tiêu chuẩn được công bố trong năm 2022 như tiêu chuẩn Việt Nam về lập bản đồ địa chất khoáng sản; tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy; tiêu chuẩn Việt Nam về bộ phận, thiết bị và hệ thống khai thác dầu khí dưới biển; tiêu chuẩn Việt Nam về công nghệ thông tin-các kỹ thuật an toàn; tiêu chuẩn Việt Nam về tinh quặng diatomit-xác định hàm lượng các loại chất…

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã chủ động nghiên cứu và triển khai các biện pháp quản lý thông qua việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa bảo đảm đồng bộ đáp ứng các yêu cầu của xã hội.

Tổng cục cũng hướng dẫn các Bộ quản lý chuyên ngành triển khai các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Đầu năm 2022, trong điều kiện diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp, khó lường, Tổng cục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, duy trì việc cung cấp miễn phí 18 tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế (máy thở, máy hô hấp, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn…) để phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Theo vietnamplus.vn