Thứ năm,  07/12/2023

Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

– Chiều 27/7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp hội dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã củng cố, kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp theo đúng quy định. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện, Liên hiệp đã từng bước cụ thể hoá Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát huy tốt vai trò tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Cùng đó, phối hợp với các cơ quan liên quan phát động, tuyên truyền, tham gia góp ý xây dựng các văn bản liên quan về cuộc thi Sáng tạo thành thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn….

Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Liên hiệp đã tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp tại 6 xã của huyện Tràng Định, góp phần thực hiện Đề án phát triển nông lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và thông tin thêm các hoạt động cụ thể của mỗi thành viên; đề xuất một số nội dung cần quan tâm trong công tác phát triển hoạt động của Liên hiệp;…

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã đề ra.

Đồng chí đề nghị: Liên hiệp cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy sức sáng tạo của hội thành viên, nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đề xuất việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ theo các lĩnh vực của các hội thành viên; tích cực phối hợp và tham gia tốt với các ngành, các cấp về nhiệm vụ phản biện xã hội; phát huy vai trò là thành viên Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn…

MAI LINH