Thứ tư,  07/06/2023

Đại hội Hội khoa học kỹ thuật xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027

– Ngày 12/11/2022, Hội khoa học kỹ thuật xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có đại diện Tổng hội xây dựng Việt Nam, đại diện các sở, ngành và 126 hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội thuộc Hội khoa học kỹ thuật xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu khai mạc Đại hội

Hội khoa học kỹ thuật xây dựng Lạng Sơn là tổ chức xã hội nghề nghiệp được UBND tỉnh thành lập năm 2006 và là thành viên của Tổng hội xây dựng Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, hội khoa học kỹ thuật xây dựng Lạng Sơn đã làm tốt công tác tập hợp đoàn kết phát triển hội viên, đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu, thực hiện biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội khoa học kỹ thuật xây dựng nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ tay 

Cụ thể, trong nhiệm kỳ hội đã kết nạp được 58 hội viên mới và 3 hội viên tập thể. Hội tích cực tham gia phản biện xã hội liên quan đến kỹ thuật công nghệ, công trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; dự án xây dựng nhà ở, nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học về xây dựng. Bên cạnh đó hội còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước về xây dựng, các đồ án quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng, các bộ ngành, UBND tỉnh theo thẩm quyền…

Ban chấp hành Hội khoa học kỹ thuật xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội khoa học kỹ thuật xây dựng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh tổ chức nghiên cứu, học tập, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, pháp luật về xây dựng. Đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ phản biện xã hội liên quan đến khoa học kỹ thuật; liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về vật liệu; ứng dụng công nghệ xây dựng mới phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật xây dựng nhiệm kỳ 2017-2022 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội khoa học kỹ thuật xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua đối với dự thảo sửa đổi điều lệ Hội khoa học kỹ thuật xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027; bầu ban chấp hành khoá mới gồm 15 đồng chí và ban kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Bùi Đình Thụ nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

TRANG NINH