Thứ ba,  31/01/2023

Đại hội Hội Khoa học kĩ thuật Cầu đường Lạng Sơn khóa II


Đại hội nghe báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022

– Sáng 19/11, Hội Khoa học kĩ thuật Cầu đường Lạng Sơn tổ chức Đại hội khóa II, Nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội Khoa học kĩ thuật cầu đường Lạng Sơn là hội viên của Hội Khoa học và Kĩ thuật thành viên Cầu đường Việt Nam; hội thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kĩ thuật tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đồng thời chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Cùng với đó, hội đã đóng góp nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu phục vụ cho công tác phát triển giao thông của tỉnh, điển hình như: sáng kiến sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thôn nông thôn tại đoạn tuyến đầu đường Khe Cảy – Khe Chòi, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập; đề xuất UBND tỉnh về việc sử dụng phụ gia kháng trương nở gia cố đất làm mặt đường giao thông nông thôn; nghiên cứu ứng dụng cứng hóa mặt đường giao thôn nông thôn bằng vật liệu tại chỗ…

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nhiệm vụ, mục tiêu của hội trong những năm tiếp theo.

Theo đó, nhiệm kỳ 2022 – 2027, hội tiếp tục tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp cho hội viên; tham gia tư vấn, phản biện những vấn đề liên quan đến ngành giao thông vận tải. Trong đó, hằng năm hội sẽ tổ chức các hội thảo ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghê trong xây dựng cầu đường, phổ biến các quy định tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực vây dựng giao thông; đề xuất và hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cầu đường; tư vấn, thẩm tra hoạt động nhiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ…


Ban chấp hành Hội Khoa học và Kĩ thuật Cầu đường Lạng Sơn, khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nghiêm Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học và Kĩ thuật Cầu đường Lạng Sơn, khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

HOÀNG VƯƠNG