Thứ năm,  30/03/2023

Ra mắt website và app tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Tại lễ ra mắt, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng cho biết: Website và app Luật Biên phòng Việt Nam được xây dựng trên không gian số hiện đại, cách tuyên truyền về Luật hoàn toàn mới, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích, hỗ trợ quá trình tìm hiểu cho người sử dụng, lan tỏa sâu rộng tới công chúng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nhấn nút ra mắt trang website và app tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nhấn nút ra mắt trang website và app tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam.

Website và app tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết một cách thường xuyên, liên tục bằng các thế mạnh của công nghệ thông tin. Tăng cường, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng thời, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nhiều nền tảng; bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển đất nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn – Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng, khẳng định: Website và app tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam nhằm mục đích đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ. Khai thác lợi thế của các phương thức tuyên truyền trực quan sinh động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số để tăng tính lan tỏa của thông tin, hướng tới các đối tượng khác nhau.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, nhất là thế hệ trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cấu trúc của trang tin và ứng dụng bao gồm các phần chính phục vụ mục đích tuyên truyền như: phần giới thiệu, phần tin tức, phần thư viện tài liệu, phần hỏi đáp, sự kiện nổi bật và phần liên hệ.

Độc giả quan tâm có thể truy cập website Luật Biên phòng Việt Nam với tên miền: bdbp.com.vn.

Theo Nhandan