Thứ tư,  07/06/2023

Hội thảo khoa học về chế biến sản phẩm sau thu hoạch


Chuyên gia tư vấn
trao đổi về giải pháp chế biến, đóng gói sản phẩm dược liệu với đại biểu dự hội thảo

– Ngày 25/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp”. Tham gia hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, đại diện hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, đại biểu được thông tin về tình hình chế biến sản phẩm sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh cũng như những vấn đề nông dân, cơ sở sản xuất gặp phải trong khâu chế biến sau thu hoạch. Cùng đó, đại diện một số đơn vị cũng trình bày tham luận về các vấn đề: vai trò của công nghệ bảo quản, công nghệ chế biến thực phẩm sau thu hoạch trong việc hình thành và khép kín chuỗi sản xuất nông nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế của người sản xuất nông nghiệp; công nghệ chế biến bảo quản dược liệu chuẩn GMP (thực hành sản xuất tốt) và những tiềm năng thị trường; vai trò của công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch trong chuỗi giá trị sản xuất, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch góp phần nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu.

Tại đây, đại biểu đã trao đổi, thảo luận về việc đưa kỹ thuật, công nghệ tiên tiến áp dụng vào khâu chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm sau khi thu hoạch và được ban tổ chức tư vấn, hỗ trợ, kết nối thông tin liên quan.

Hội thảo khoa học “Vai trò của công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được tổ chức góp phần tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh hoạt động sản xuất, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, lớn mạnh về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

HOÀNG VƯƠNG