Thứ tư,  07/06/2023

Thống nhất phương án chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông

– Ngày 21/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp bàn với các đơn vị: UBND thành phố Lạng Sơn, Điện lực Lạng Sơn, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh thống nhất phương án chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021.


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi hợp bàn

Theo kế hoạch, trong tháng 9 và tháng 10/2021, Điện lực Lạng Sơn sẽ tiến hành chỉnh trang cáp ngoại vi viễn thông tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Nội dung chỉnh trang gồm: lắp gông, vòng khuyên, dây văng, đánh dấu nhận biết, thanh thải những cáp ngoại vi viễn thông không sử dụng…

Tại buổi họp bàn, các đơn vị, doanh nghiệp đã nêu những vấn đề cần phải xử lý trong quá trình tổ chức triển khai như: hệ thống dây thông tin của các ngành công an, quân đội; hệ thống đường dây liên quan đến camera an ninh tại các tuyến phố chưa được bó gọn; trách nhiệm của đơn vị liên quan trong công tác tổ chức triển khai; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình triển khai…

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với công tác chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông năm 2021; trước khi tiến hành nhiệm vụ tại các tuyến phố cần có thông báo trước cho các cơ quan, doanh nghiệp liên quan. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch; các doanh nghiệp viễn thông, UBND thành phố Lạng Sơn cần bố trí nhân viên tham gia quá trình chỉnh trang nhằm hỗ trợ đơn vị thi công nhận biết hệ thống cáp ngoại vi của từng đơn vị, loại bỏ cáp không còn sử dụng. Đối với dây cáp thông tin quân sự, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có buổi làm việc riêng với những cơ quan liên quan.

HOÀNG VƯƠNG