Thứ ba,  21/03/2023

Lạng Sơn đứng thứ 16 về chuyển đổi số và có 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4

– Chiều nay (19/10), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)tổ chức Hội thảo trực tuyến công bố báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4.  Thứ trưởng TT&TT Nguyễn Huy Dũng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo tại Lạng Sơn có lãnh đạo Sở TT&TT và đại diện một số đơn vị liên quan.


Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Lạng Sơn

Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) được Bộ TT&TT công bố gồm: chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và chỉ số chuyển đổi số cấp bộ. Cấu trúc bộ chỉ số DTI cấp bộ gồm 41 chỉ số thành phần, 111 tiêu chí; cấu trúc bô chỉ số cấp tỉnh gồm 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số với 108 chỉ số thành phần, 306 tiêu chí. Theo công bố của Bộ TT&TT điểm số chuyển đổi số chung bình của cấp bộ là 0,3982/500 điểm, điểm số trung bình cấp tỉnh là 0,3026/1.000 điểm.

Theo kết quả xếp hạng DTI cấp tỉnh, Lạng Sơn đứng thứ 16/63. Trong đó, xếp hạng kinh tế số Lạng Sơn đứng thứ 8/63, chính quyền số xếp thứ 18/63, xã hội số xếp thứ 24/63.

Tại đây, Bộ TT&TT cũng công bố danh sách 6/20 ngành, 23/63 tỉnh, thành phố đạt 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4. Lạng Sơn là một trong những tỉnh có 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4.

Tại hội thảo, đại biểu các bộ, các tỉnh, thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất về tài lực, vật lực, sức mạnh của hệ thống chính trị để triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu các bộ ngành, địa phương, bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí về các chỉ số, đồng hành với các bộ, ngành địa phương thực hiện mục tiêu, kế hoạch về chuyển đổi số.

HOÀNG VƯƠNG